ABCD... Multiplicatori pentru drepturile omului


Proiectul presupune organizarea unui curs de formare pentru multiplicatorii din asociaţiile de tineret din Bucureşti şi zonele vecine, care lucrează direct cu copii şi tineri pe teme de educaţie pentru drepturile omului în context non-formal şi oferirea de suport pentru multiplicarea proiectelor. În acest cadru, proiectul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii proiectelor şi practicilor locale de educaţie pentru drepturile omului cu copii şi tineri prin explorarea şi îmbunătăţirea competenţelor multiplicatorilor (facilitatori, lucrători de tineret, voluntari, educatori şi formatori) pe această temă şi prin schimbul de practici în acest domeniu.

Obiective:

  • Dezvoltarea competenţelor participanţilor în multiplicarea şi derularea de activităţi pe drepturile omului şi educaăţie pentru cetăţenie bazate pe metodologia non-formală cu copii şi tineri;
  • Familiarizarea participanţilor cu conceptele cheie, metodele, provocările educaţie pentru drepturile omului şi cu principalele priorităţi ale politicii de tineret la nivel european şi local;
  • Introducerea anumitor instrumente pentru educatori, în special, Compasito şi Compass ca punct de plecare pentru dezvoltarea activităţilor non-formale şi a iniţiativelor cu copii şi tineri la nivel local şi/sau internaţional, dar totuşi cu o dimensiune europeană;
  • Încurajarea elaborării şi dezvoltării proiectelor de multiplicare pe educaţie pentru drepturile omului cu copii;
  • Schimbul de practici în domeniul acţiunilor de tineret pe educaţie pentru drepturile omului cu copii şi tineri;
  • Informarea participanţilor despre potenţialul programelor europene de tineret dezvoltate pe cetăţenie, participare şi drepturile omului şi explorarea potenţialului viitoarelor proiecte europene;

Activităţi
Proiectul urmăreşte formarea de multiplicatori în vederea dezvoltării educaţiei pentru drepturile omului cu copii şi tineri şi îşi propune să contribuie la dezvoltarea de activităţi concrete pentru a multiplica know-how-ul pentru viitorii utilizatori ai manualului Compasito. Proiectul urmăreşte mediile în care se practică educaţia non-formală, în special tinerii şi copiii. Principalele activităţi constau în cursul de formare, care va fi urmat de o perioadă de tutoring pentru învăţarea şi multiplicarea celor învăţate (prin metode de învăţare mixte), în scrierea de proiecte şi schimbul de practici.

Elemente de inovaţie
Elementele de inovaţie ale proiectului se referă la acoperirea unei zone de training eclectică în ceea ce priveşte competenţele multiplicatorilor şi introducerea instrumentelor şi a oportunităţilor de a crea o metodă coerentă de dezvoltare a activităţilor de educaţie pentru drepturile omului cu copii şi tineri. Un alt aspect inovativ este introducerea şi folosirea manualului Compasito în timpul proiectului şi folosirea metodelor de învăţare mixtă în perioadă de tutoring de după curs.

Beneficiari
Pe termen mediu ne aşteptăm la implicarea unui număr de 500 de beneficiari indirecţi. O altă categorie de beneficiari sunt organizaţiile de tineret care sprijină participanţii la cursul de formare şi reţelele din care acestea fac parte. Toţi participanţii la cursul de formare vor fi locuitori ai României, din Bucureşti sau zone învecinate. Participanţii la cursul de formare sunt multiplicatori – lucrători de tineret, tineri voluntari, traineri şi în general persoane din organizaţii de tineret active în domeniul educaţiei pentru drepturile omului, care lucrează direct cu copiii şi tinerii folosind metodologia non-formală.
Grupul ţintă: 20 de multiplicatori din organizaţii de tineret din Bucureşti şi zonele învecinate care lucrează direct cu copii şi/sau tineri pe teme de educaţie pentru drepturile omului în context non-formal.

Rezultate

  • 20 de muliplicatori formaţi în vederea folosirii anumitor instrumente pentru educatori pe drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;
  • 5 grupe de lucru active în scrierea de proiecte pe teme de educaţie pentru drepturile omului;
  • 5 propuneri de proiecte elaborate de grupele de lucru în cadrul unor programe de finanţare ale Fundaţiei Europene pentru Tineret, ale Comisiei Europene etc.

Proiectul a urmărit crearea unui model de implementare a activităţilor de educaţie pentru drepturile omului cu copii şi tineri, având tinerii ca promotori.

Co-finanţator
Consiliului Europei, prin intermediul Fundaţiei Europene pentru Tineret, linia de finanţare D-HRE

Partener
Inspectoratul Şcolar la Municipiului Bucureşti

Impresii ale beneficiarilor
Participarea la acest proiect m-a ajutat să-mi îmbunătăţesc cunoştinţele despre drepturile omului şi despre cum acestea sunt aplicate în societate. Am aflat cum drepturile noastre pot fi protejate, prin diferite instrumente de protecţie. Am experimentat tehnici de educaţie non-formală pe care le voi folosi în munca mea ca voluntar.” Georgiana Leahu, participant

Proiectul a contribuit la formarea mea ca educator pe drepturile omului, dar şi la îmbogăţirea cunoştinţelor despre managementul de proiect. Am învăţat să redactez proiecte care să ajute tinerii şi copiii.” Popescu Maria-Alexandra, participant

Proiectul mi-a oferit o ocazie de formare în domeniul educaţiei pentru drepturile omului, oportunitatea de a cunoaşte manualele de educaţie pentru drepturile omului ale Consiliului Europei, Compass, Compasito şi Gender Matters, şi posibilitatea de a realiza activităţi care să sprijine dezvoltarea personală.” Cristina Ştefan, participant.

 

 
   

 

 
 


Agenda21 © 2014