Comunicat de presa


Incluziunea sociala nu reprezinta o optiune, ci o realitate !


Conferinta finala a proiectului Guvernare Incluziva implementat de Asociatia Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila – Agenda 21 in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici a avut loc joi, 23 iunie 2016, la sediul Reprezentei Comisiei Europene la Bucuresti.


La eveniment au participat reprezentanti ai institutiilor si ai autoritatilor publice partenere in proiect, specialisti cu atributii in domeniul incluziunii sociale din cadrul institutiilor si autoritatilor publice, reprezentanti ai mediului academic si ai unor organizatii neguvernamentale, voluntari implicati in activitatile proiectului, jurnalisti.


Conferinta a facut posibila prezentarea rezultatelor si a impactului activitatilor derulate, iar participantii au avut ocazia sa dezbata aspecte importante ce vizeaza problematica incluziunii sociale si sa impartaseasca exemple de buna practica care au produs rezultate concrete. Au fost prezentate actiuni intreprinse atat de autoritatile publice locale, cat si de organizatii neguvernamentale  care au reusit sa contribuie la reducerea  riscului de excluziune si marginalizare sociala a grupurilor vulnerabile. Intre exemplele cu un important potential de replicare mentionam: activitatea Centrului de Incluziune Sociala al DASM Cluj-Napoca, activitatea de consiliere oferita de Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca Oltenita, demersurile initiate la nivelul judetului Buzau pentru a facilita accesul la programul„A doua sansa”. De asemenea, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale au sustinut prezentari despre initiative in domeniul incluziunii sociale, subliniind importanta parteneriatului public – privat in initierea si sustinerea unor astfel de proiecte.


Prezent la eveniment, presedintele ANFP, József Birtalan, a transmis celor prezenti urmatoarele: „incurajez institutiile responsabile de acest domeniu sa faca toate eforturile, chiar daca uneori sun tintampinate si probleme, pentru a raspunde cat mai bine nevoilor grupurilor dezavantajate”.


Cu aceasta ocazie a fost lansat si Toolkit-ul elaborat prin proiect care contine informatii utile specialistilor in domeniu (exemple de planuri de actiuni locale, strategie de incluziune sociala). 


Proiectul Guvernare Incluziva a vizat initiative menite sa raspunda mai bine problemelor cu care se confrunta grupurile dezavantajate. In acest scop, proiectul a propus un set de masuri coerente,  capabile sa contribuie la reducerea riscului de excludere si de marginalizare sociala a grupurilor vulnerabile din judetele Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj si Mures, prin colaborarea dintre autoritati publice si societatea civila.


Proiectul Guvernare Incluziva a fost implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Valoarea totala a proiectului a fost de 720,180.02 RON, din care co-finantarea Granturilor SEE in valoare de 550,937.70 RON, iar co-finantarea publica de 97,224.30 RON.

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa aici.

CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI GUVERNARE INCLUZIVĂ

Asociația  „Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”,  în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici,  anunță încheierea proiectului ”Guvernare Incluzivă”,  în cadrul unei conferințe ce va avea loc la Bucuresti, în 23 iunie 2016,  la Sediul Reprezentanței Comisiei Europene, în str. Vasile Lascăr, nr. 31, începând cu ora 10.00

Proiectul Guvernare incluzivă a vizat inițiative menite sa răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă grupurile dezavantajate. În acest scop, proiectul a propus un set de măsuri coerente, menite să contribuie la reducerea riscului de excludere și de marginalizare socială a grupurilor vulnerabile din județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș, prin colaborarea dintre autorități publice și societatea civilă.

În cadrul conferinței vor fi prezentate rezultatele și impactul acțiunilor derulate pe parcursul proiectului, cu accent pe strategiile locale de incluziune socială și planurile de acțiune, dar și exemple de bune practici în domeniul incluziunii sociale.
Cu acest prilej se va lansa un toolkit, elaborat în cadrul proiectului, care reunește informații utile deopotrivă grupurilor vulnerabile și specialiștilor în domeniu.

Proiectul se implementează cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, sub coordonarea Asociației „Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21”, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, și cu  organizații neguvernamentale și instituții/autorități publice locale.

Valoarea totala a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finanțarea Granturilor SEE este în valoare de 550,937.70 RON, iar co-finanțarea publică este de 97,224.30 RON.
Mai multe informații despre program sunt disponibile pe site-ul proiectului

Persoană de contact: Mihaela Danga, coordonator de proiect (mdanga59@gmail.com; 021 311 40 76).

TOOLKIT PENTRU COMISIILE JUDEȚENE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Toolkit-ul a fost elaborat în cadrul proiectului ”Guvernare Incluzivă”, implementat de către Asociația „Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21”, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu finanțare din Granturile SEE 2009-2014, prin Programul RO10 – CORAI, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).
Proiectul sus menționat și-a propus să vină în întâmpinarea actorilor locali cu atribuții în domeniul incluziunii sociale, oferindu-le sprijin valoros prin expertiza și îndrumarea oferită, precum și prin crearea unui set de instrumente utile definirii planurilor locale de acțiune în domeniul incluziunii sociale și adaptării și implementării celor mai bune practici în domeniu.
Astfel, în cadrul proiectului au avut loc dezbateri publice, întâlniri de lucru, platforme de dezbateri, sesiuni de formare, seminarii, a căror rezultantă este elaborarea celor două instrumente: Compendiul de bune practici în domeniul incluziunii sociale și Toolkit-ul.
Inițiativa elaborării acestor instrumente pornește de la importanța acordată domeniului incluziunii sociale și combaterii sărăciei, atât de către organismele internaționale, instituțiile europene, cât și de către autoritățile publice centrale din România și de societatea civilă și mediul non-guvernamental.
La toate acestea, se adaugă dorința de a sprijini autoritățile administrației publice locale în efortul de elaborare a politicilor locale de incluziune socială, în contextul european și național existent și a liniilor directoare și responsabilităților pe care acesta le reglementează.
Baza necesară întocmirii Toolkit-ului provine dintr-un cumul de cunoștințe, informații și documente, care au rezultat din toate activitățile menționate mai sus, respectiv ateliere de lucru, dezbateri publice, consultări, seminarii, conferințe, cu participarea și implicarea activă a actorilor locali, cărora le mulțumim pe această cale.
Toolkit-ul se dorește a fi o resursă pusă la dispoziția tuturor actorilor implicați în procesul complex de incluziune socială, atât din sectorul public, cât și din mediul privat, cel al societății civile și sectorului non-guvernamental. Totodată, Toolkit-ul are menirea să sprijine eforturile autorităților publice locale în ceea ce privește elaborarea Planurilor de acțiune locală adaptate specificului comunităților și particularităților grupurilor vulnerabile vizate, cu încadrare în liniile directoare naționale și europene.
Pentru mai multe informații, e-mail office@agenda21.org.ro, persoană de contact Mihaela Danga.
Toolkit-ul poate fi descărcat de aici

31.05.2016

Stire


Finalizarea activitatilor de testare a unor masuri din planurile de actiune locala pentru incluziune sociala


In perioada martie – mai 2016 s-au desfasurat activitatile de testare a unor masuri din planurile de actiune locala pentru incluziune sociala (PALIS) in judetele Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj si Mures, prevazute in cadrul proiectului Guvernare Incluziva, implementat de Asociatia „Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21” in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Activitatile de testare au contribuit la identificarea unor aspecte care pot fi imbunatatite in ceea ce priveste aplicarea acestor masuri si la cresterea gradului de informare a persoanelor vulnerabile cu privire la oportunitati de care pot beneficia in eforturile lor de integrare sociala.


Activitatile s-au desfasurat cu sprijinul institutiilor si al autoritatilor publice partenere in proiect, dar si al altor institutii si organizatii de la nivel local: Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca, Inspectoratul Scolar Judetean, Grupurile de Actiune Locala.


Masurile din planurile de actiune locale testate in cadrul proiectului au vizat: organizarea unor ateliere de lucru pentru consilierea tinerilor din mediul rural, inclusiv din comunitatile de romi, in vederea accesarii de fonduri europene, cu accent asupra fondurilor destinate tinerilor fermieri; consilierea  tinerilor din mediul rural,  in special a persoanelor de etnie roma cu privire la programul „A doua sansa”; informarea  persoanelor fara loc de munca in legatura cu oportunitatile oferite de AJOFM pentru calificare.


Proiectul ”Guvernare Incluziva” este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Valoarea totala a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finantarea Granturilor SEE este in valoare de 550,937.70 RON, iar co-finantarea publica este de 97,224.30 RON.


Informatii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de pe site-urile www.anfp.gov.ro  si www.agenda21.org.ro. Persoane de contact: Mihaela Danga, coordonator de proiect (mdanga59@gmail.com) si Steluta Spataru, expert comunicare si relatii publice (steluta.spataru@anfp.gov.ro).

Puteti descarca stirea in format electronic aici.

Guvernare incluziva - testarea unor masuri din planurile de actiune locala

Comunicat de presa


In luna martie au demarat activitatile de testare a unor masuri din planurile de actiune locala pentru incluziune sociala (PALIS), prevazute in cadrul proiectului Guvernare Incluziva, implementat de Asociatia „Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21” in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici. In acest context, pana in prezent au fost implementate activitati in judetele Buzau, Cluj, Dolj, cu sprijinul institutiilor si al autoritatilor publice partenere in proiect, dar si al altor institutii si organizatii de la nivel local: Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca, Inspectoratul Scolar Judetean, Grupurile de Actiune Locala.


Masurile din planurile locale de actiune vizate pentru  a fi testate in cadrul proiectului sunt: organizarea unor ateliere de lucru pentru consilierea tinerilor din mediul rural, inclusiv din comunitatile de romi, in vederea accesarii de fonduri europene, cu accent asupra fondurilor  destinate tinerilor fermieri; consilierea  tinerilor din mediul rural,  in special a persoanelor de etnie roma cu privire la programul a ”A doua sansa”; informarea  persoanelor fara loc de munca in legatura cu oportunitatile oferite de AJOFM pentru calificare.


Scopul activitatilor de testare este acela de a identifica aspectele care pot contribui la imbunatatirea aplicarii acestor masuri, dar si acela de a creste gradul de informare a persoanelor vulnerabile cu privire la oportunitati care le pot sprijini eforturile de integrare sociala.


            Astfel, in localitatea Cilibia din judetul Buzau, s-a desfasurat, cu sprijinul AJOFM Buzau, o sesiune de informare privind posibilitatile de ocupare a persoanelor care apartin grupurilor vulnerabile in cadrul careia participantii au primit informatii atat despre modalitatile de accesare a unui loc de munca, cat si in ceea ce priveste posibilitatea de a urma un curs de calificare gratuit in cadrul programelor AJOFM. In judetul Cluj, au fost organizate actiuni, cu sprijinul Institutiei Prefectului, cu ocazia organizarii caravanei de informare in mediul rural - Acceseaza fonduri, fii intreprinzator!, iar in judetul Dolj s-au desfasurat mai multe evenimente cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean, al AJOFM, dar si al Grupurilor de Actiune Locale.


Proiectul ”Guvernare Incluziva” este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Valoarea totala a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finantarea Granturilor SEE este in valoare de 550,937.70 RON, iar co-finantarea publica este de 97,224.30 RON.

Informatii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de pe site-urilewww.anfp.gov.ro  si www.agenda21.org.ro. Persoane de contact: Mihaela Danga, coordonator de proiect (mdanga59@gmail.com) si Steluta Spataru, expert comunicare si relatii publice (steluta.spataru@anfp.gov.ro).

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa aici.

Dezbatere publica pe tema Strategiei locale de incluziune sociala
organizata la Cluj, 29 februarie a.c.

Asociatia „Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21”, in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, organizeaza o dezbatere publica pe tema Strategiei locale de incluziune sociala, luni, 29 februarie, la sediul Institutiei Prefectului din Cluj, intre orele 10.00-12.00. Evenimentul are loc in cadrul proiectului Guvernare Incluziva, ce se inscrie in obiectivele Programului de guvernare pentru perioada 2013 – 2016 si vizeaza initiative menite sa raspunda mai bine problemelor cu care se confrunta grupurile dezavantajate. In acest scop, proiectul propune un set de masuri coerente, care sa contribuie la reducerea riscului de excludere si de marginalizare sociala a grupurilor vulnerabile din judetele Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj si Mures, prin colaborarea dintre autoritati publice si societatea civila.

In cadrul dezbaterii va fi prezentat proiectul planului de actiune locala pentru incluziune sociala (PALIS), iar participantii vor avea posiblitatea de a analiza masurile propuse, de a formula noi propuneri, de a identifica oportunitati si resurse pentru ca aceste masuri sa poata fi puse in practica. Dezbaterea are rolul de a crea cadrul de solidaritate necesar intre autoritati/institutii publice, societatea civila si cetateni, cu prioritate reprezentanti ai grupurilor vulnerabile.

La dezbatere sunt asteptati sa participe reprezentanti ai conducerii institutiilor implicate in proiect, functionari publici, cetateni, reprezentanti ai ONG-urilor locale, ai mass-media, reprezentanti ai asociatiilor cetatenesti.

In elaborarea / imbunatatirea planurilor de actiune se are in vedere politica Guvernului Romaniei de incluziune sociala, care se bazeaza pe o abordare pro-activa care are drept obiectiv cresterea generala a standardului de viata a populatiei si stimularea castigurilor obtinute din munca prin facilitarea ocuparii si promovarea politicilor incluzive cu adresabilitate catre toate grupurile vulnerabile: minoritatea romilor, persoanele cu handicap, femeile, copiii strazii, tinerii de 18 ani care parasesc institutiile de protectie ale statului, persoanele in varsta.

Cu aceasta ocazie va fi prezentat si Studiul privind identificarea nevoilor grupurilor defavorizate, cu risc de marginalizare si excluziune sociala, realizat in cadrul proiectului.

Proiectul ”Guvernare Incluziva” este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.Valoarea totala a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finantarea Granturilor SEE este in valoare de 550,937.70 RON, iar co-finantarea publica este de 97,224.30 RON.

Informatii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de pe site-urile www.anfp.gov.ro  si www.agenda21.org.ro. Persoana de contact: Mihaela Danga, coordonator de proiect (mdanga59@gmail.com).

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa de aici.

Dezbatere publică pe tema Strategiei locale de incluziune socială
organizată la Târgu Mureș

Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21”, în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organizează o dezbatere publică pe tema Strategiei locale de incluziune socială, miercuri, 24 februarie, la sediul Instituției Prefectului, între orele 10.00-12.00. Evenimentul are loc în cadrul proiectului Guvernare Incluzivă, ce se înscrie în obiectivele Programului de guvernare pentru perioada 2013 – 2016 și vizează iniţiative menite să răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă grupurile dezavantajate. În acest scop, proiectul propune un set de măsuri coerente, menite să contribuie la reducerea riscului de excludere și de marginalizare socială a grupurilor vulnerabile din județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș, prin colaborarea dintre autorități publice și societatea civilă.

În cadrul dezbaterii va fi prezentat proiectul planului de acțiune locală pentru incluziune socială (PALIS), iar participanții vor avea posiblitatea de a analiza măsurile propuse, de a formula noi propuneri, de a identifica oportunități și resurse pentru ca aceste măsuri să poată fi puse în practică. Dezbaterea are rolul de a crea cadrul de solidaritate necesar între autorități/instituții publice, societatea civilă și cetățeni, cu prioritate reprezentanți ai grupurilor vulnerabile.

La dezbatere sunt așteptați să participe reprezentanți ai conducerii instituțiilor implicate în proiect, funcționari publici, cetățeni, reprezentanți ai ONG-urilor locale, ai mass-media, reprezentanți ai asociațiilor cetățenești.

În elaborarea / îmbunătățirea planurilor de acțiune se are în vedere politica Guvernului României de incluziune socială, care se bazează pe o abordare pro-activă care are drept obiectiv creșterea generală a standardului de viață a populației și stimularea câștigurilor obținute din muncă prin facilitarea ocupării și promovarea politicilor incluzive cu adresabilitate către toate grupurile vulnerabile: minoritatea romilor, persoanele cu handicap, femeile, copiii străzii, tinerii de 18 ani care părăsesc instituțiile de protecție ale statului, persoanele în vârstă.

Cu această ocazie va fi prezentat și Studiul privind identificarea nevoilor grupurilor defavorizate, cu risc de marginalizare și excluziune socială, realizat în cadrul proiectului.

Proiectul ”Guvernare Incluzivă” este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.Valoarea totală a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finanțarea Granturilor SEE este în valoare de 550,937.70 RON, iar co-finanțarea publică este de 97,224.30 RON.

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de pe site-urile www.anfp.gov.ro  și www.agenda21.org.ro. Persoana de contact: Mihaela Danga, coordonator de proiect (mdanga59@gmail.com)

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa de aici.

TITLUL PROIECTULUI: GUVERNARE INCLUZIVA

Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014

Bucuresti, 16 februarie 2016

Dezbateri publice pe tema Strategiei locale de incluziune socială
organizate în județele Călărași și Dolj

COMUNICAT DE PRESĂ

Pe parcursul lunii februarie, în cadrul proiectului Guvernare Incluzivă implementat de asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21” în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, sunt organizate în județele Călărași și Dolj dezbateri publice pe tema Strategiei locale de incluziune socială. Persoanele interesate să participe la aceste dezbateri sunt așteptate în data de 17 februarie 2016, la sediul Instituției Prefectului județul Călărași și în data de 18 februarie 2016, la sediul Instituției Prefectului județul Dolj. Evenimentele se desfășoară între orele 10.00 – 12.00.
În cadrul dezbaterilor publice vor fi prezentate proiectele planurilor de acțiune locală pentru incluziune socială (PALIS), iar participanții vor avea posiblitatea de a analiza măsurile propuse, de a formula noi propuneri, de a identifica oportunități și resurse pentru ca aceste măsuri să poată fi puse în practică. Dezbaterile au rolul de a crea cadrul de solidaritate necesar între autorități/instituții publice, societatea civilă și cetățeni, cu prioritate reprezentanți ai grupurilor vulnerabile.
La dezbateri sunt așteptați să participe reprezentanți ai conducerii instituțiilor implicate în proiect, funcționari publici, cetățeni, reprezentanți ai ONG-urilor locale, ai mass-media, reprezentanți ai asociațiilor cetățenești.
În elaborarea / îmbunătățirea planurilor de acțiune se are în vedere politica Guvernului României de incluziune socială, care se bazează pe o abordare pro-activă care are drept obiectiv creșterea generală a standardului de viață a populației și stimularea câștigurilor obținute din muncă prin facilitarea ocupării și promovarea politicilor incluzive cu adresabilitate către toate grupurile vulnerabile: minoritatea romilor, persoanele cu handicap, femeile, copiii străzii, tinerii de 18 ani care părăsesc instituțiile de protecție ale statului, persoanele în vârstă.
Cu această ocazie va fi prezentat și Studiul privind identificarea nevoilor grupurilor defavorizate, cu risc de marginalizare și excluziune socială, realizat în cadrul proiectului.
Proiectul ”Guvernare Incluzivă” este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.Valoarea totală a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finanțarea Granturilor SEE este în valoare de 550,937.70 RON, iar co-finanțarea publică este de 97,224.30 RON.
Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de pe site-urile www.anfp.gov.ro și www.agenda21.org.ro.

Comunicatul de presa poate fi descarcat aici

INVITATIE DE PRESA


Agentia Nationala a Functionarilor Publici si Asociatia Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila – Agenda 21 va invita la conferinta de lansare a Studiului privind identificarea nevoilor grupurilor defavorizate, cu risc de marginalizare si excluziune sociala. Evenimentul va avea loc marti, 26 ianuarie 2016, incepand cu ora 11.00, la sediul Fundatiei Romano – Americane (str. Gina Patrichi (fosta Orlando) nr. 6, sect. 1, Bucuresti).

Studiul, realizat cu sprijinul voluntarilor, ofera atat informatii relevante, cat si propuneri realiste si eficiente pentru reducerea riscului de excluziune sociala a grupurilor vulnerabile. Acest studiu constituie totodata un important fundament strategic pentru elaborarea strategiilor si a planurilor de actiune care promoveaza guvernarea incluziva la nivel local, inclusiv prin exersarea si implementarea mecanismelor consultative si decizionale in relatia administratie-cetateni-societatea civila. Pentru realizarea studiului au fost chestionate 1.200 de persoane, respectiv 600 de respondenti din mediul institutional si 600 de cetateni din cadrul comunitatilor locale incluse in proiect.

De asemenea, cu aceasta ocazie va fi prezentat si Compendiul de bune practici in domeniul incluziunii sociale care se doreste a fi o resursa pusa la dispozitia tuturor actorilor implicati in procesul complex de incluziune sociala a diverselor grupuri vulnerabile sau a comunitatilor dezavantajate.

Atat studiul, cat si compendiul sunt realizate in cadrul proiectului Guvernare Incluziva, implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Valoarea totala a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finantarea Granturilor SEE este in valoare de 550,937.70 RON, iar co-finantarea publica este de 97,224.30 RON. Proiectul vizeaza initiative menite sa raspunda mai bine problemelor cu care se confrunta grupurile dezavantajate si propune un set de masuri coerente, menite sa contribuie la reducerea riscului de excludere si de marginalizare sociala a grupurilor vulnerabile din judetele Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj si Mures, prin colaborarea dintre autoritatile publice si societatea civila.

Jurnalistii acreditati, dar si alte persoane interesate sunt rugati sa confirme participarea pana la data de 25.01.2015, la e-mail: steluta.spataru@anfp.gov.ro, persoana de contact Steluta Spataru, tel. 0374 112 739.
Puteti descarca formatul electronic aici.

Curs in domeniul incluziunii sociale pentru functionarii publici din judetul Cluj  
Stire

            In perioada 23 - 25 noiembrie 2015, se desfasoara la Baisoara, judetul Cluj, sesiunea de formare in domeniul incluziunii sociale din cadrul proiectului Guvernare Incluziva, implementat de asociatia „Asistenta şi Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21” in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cu organizatii neguvernamentale si institutii/ autoritati publice locale.
            Cursul se adreseaza specialistilor din judetul Cluj implicati in procesul de elaborare a strategiilor de combatere/diminuare a riscului de marginalizare a grupurilor vulnerabile si are ca obiectiv dezvoltarea competentelor necesare elaborarii unor planuri de actiune viabile prin care sa se asigure oportunitati egale de participare a celor expusi excluziunii sociale la procesele de luare a  deciziilor si acces echitabil la servicii sociale. Un accent important se va pune pe aspectele practice si schimbul de experienta intre participanti, acest curs oferind, de asemenea, oportunitatea crearii unor retele de experti la nivel local. Va fi abordat cadrul legislativ specific incluziunii sociale si vor fi dezvoltate abilitati de planificare strategica si de comunicare. O sectiune va fi dedicata elaborarii proiectelor de planuri de actiune locala privind incluziunea sociala, dar si proiectarii si organizarii unei campanii publice non – discriminare, care va fi derulata la nivel local.

            Proiectul ”Guvernare Incluziva” este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.Valoarea totala a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finantarea Granturilor SEE este in valoare de 550,937.70 RON, iar co-finantarea publica este de 97,224.30 RON.

            Informatii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de pe site-urile www.anfp.gov.ro si www.agenda21.org.ro.

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa de aici.

18.11.2015

COMUNICAT DE PRESA

            Workshop pentru constituirea Retelei Nationale a Specialistilor in Incluziune Sociala
In perioada 18-20 noiembrie 2015 se desfasoara la Sinaia workshop-ul de constituire a Retelei Nationale a Specialistilor in Incluziune Sociala, in cadrul proiectului Guvernare Incluziva, implementat de asociatia „Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila – Agenda 21” in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

Invitati sa participe la acest workshop sunt directorii executivi ai Agentiilor Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala, care vor avea ocazia sa prezinte cele mai bune practici care au produs rezultate concrete si sustenabile la nivel local, in ceea ce priveste reducerea riscului de discriminare si crearea de oportunitati egale grupurilor vulnerabile pentru participarea la procese decizionale si pentru asigurarea accesului egal la servicii publice. De asemenea, la eveniment vor fi prezenti directorul  general al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, Adrian Toader, cat si reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Rezultatul acestui workshop va fi constituirea Retelei Nationale a Specialistilor in Incluziune Sociala al carei scop este asigurarea unui cadru favorabil colaborarii, constituirii de parteneriate intre membrii retelei si schimbului de experienta, cat si acordarea de suport si expertiza in domeniile specifice incluziunii sociale.

Cu aceasta ocazie va fi elaborat si aprobat Regulamentul de functionare a retelei, document ce va consolida statutul retelei si va facilita continuitatea acesteia si dupa incheierea proiectului.

Constituirea retelei nationale raspunde obiectivelor stabilite de Strategia Nationala de incluziune sociala si reducere  a saraciei (2015 – 2020) de  intarire a capacitatii institutionale la toate nivelurile, pentru a oferi posibilitatea tuturor actorilor relevanti sa colaboreze in dezvoltarea si implementarea de politici pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale.

De asemenea, schimbul de bune practici si experienta impartasita cu aceasta ocazie vor putea fi valorificate la nivel local, in activitatea Comisiei judetene privind incluziunea sociala, iar proiectele de succes identificate vor sta la baza elaborarii unui  Compendiu de bune practici care va fi diseminat la nivel national.

Proiectul Guvernare Incluziva este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Valoarea totala a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finantarea Granturilor SEE este in valoare de 550,937.70 RON, iar co-finantarea publica este de 97,224.30 RON.

Informatii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de pe site-urile www.anfp.gov.ro  si www.agenda21.org.ro.

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa de aici

20 octombrie 2015

GUVERNARE INCLUZIVĂ PRIN PARTENERIATUL PUBLIC - PRIVAT
Comunicat de presă

Asociația „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda21”, în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organizează un curs de formare pentru funcționari publici și reprezentanți ai ONG-urilor din județele Călărași și Dolj, în cadrul proiectului ”Guvernare Incluzivă”, în perioada 22 – 24 octombrie a.c., la Hotel Rina din Poiana Brașov.
Reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile vor dezbate teme precum drepturile omului, legislația incluziunii sociale, planificare strategică, comunicarea eficientă și pregătirea unei campanii non-discriminare, în vederea implicării lor în elaborarea unor planuri de acțiune locala (PALIS).
Proiectul ”Guvernare Incluzivă” - ce se înscrie în obiectivele Programului de guvernare pentru perioada 2013 – 2016 - vizează iniţiative menite să răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă grupurile dezavantajate. În acest scop, proiectul propune un set de măsuri coerente menite să contribuie la reducerea riscului de excludere și marginalizare socială a grupurilor vulnerabile din județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș, prin colaborarea dintre autorități publice și societatea civilă.

Proiectul se implementează cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, sub coordonarea Asociaţiei „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21”, a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu organizații neguvernamentale și instituții/autorități publice locale.
Valoarea totală a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finanțarea Granturilor SEE este în valoare de 550,937.70 RON, iar co-finanțarea publică este de 97,224.30 RON.
Pentru informații suplimentare persoana de contact este Mihaela Danga (tel/fax 021-3152148 /mobil 0723 193 197 sau la e-mail: mihaela.danga@agenda21.org.ro, office@agenda21.org.ro, respectiv agenda21_ro@yahoo.com).

Nina Cugler
Președinte Executiv

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa de aici

15 Octombrie 2015

Curs in domeniul incluziunii sociale pentru functionarii publici din judetul Buzau
Comunicat de presa

            In perioada 15-17 octombrie 2015 se desfasoara la Magura, in judetul Buzau, sesiunea de formare din cadrul proiectului Guvernare Incluziva, implementat de Asociatia „Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21” in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cu organizatii neguvernamentale si institutii/ autoritati publice locale.
            Cursul se adreseaza factorilor de decizie din cadrul institutiilor si autoritatilor publice din judetul Buzau, membrilor comisiilor locale de incluziune sociala si ai grupurilor mixte de lucru pentru persoane de etnie roma, specialistilor din cadrul institutiilor publice deconcentrate care lucreaza direct cu grupurile defavorizate (asistenti sociali, mediatori scolari sau sanitari, politisti etc.), dar si reprezentantilor ONG-urilor. Obiectivul cursului este de a dezvolta abilitatile persoanelor implicate in procesul de diminuare a riscului de excludere sociala, in scopul eficientizarii serviciilor adresate grupurilor vulnerabile, al consolidarii cooperarii intre actorii publici si privati, incurajarii schimbului de bune practici si de experienta intre participanti, crearea unor retele de experti la nivel local. In acest sens, va fi abordat cadrul legislativ specific incluziunii sociale si vor fi dezvoltate abilitati de planificare strategica si de comunicare. O atentie deosebita va fi acordata in cadrul cursului elaborarii proiectelor de planuri de actiune locala privind incluziunea sociala, dar si proiectarii si organizarii unei campanii publice non – discriminare.

            Urmatoarele sesiuni de formare adresate grupurilor tinta din judetele Calarasi, Dolj si Cluj se vor desfasura in perioada octombrie-noiembrie 2015.

            Proiectul ”Guvernare Incluziva” este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.Valoarea totala a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finantarea Granturilor SEE este in valoare de 550,937.70 RON, iar co-finantarea publica este de 97,224.30 RON.

            Informatii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de pe site-urile www.anfp.gov.ro  si www.agenda21.org.ro.

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa de aici

21 septembrie 2015

 

GUVERNARE INCLUZIVĂ PRIN PARTENERIATUL PUBLIC - PRIVAT
Comunicat de presă

Asociația  „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda21”,  în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,  organizează un curs de formare pentru funcționari publici și reprezentanți ai ONG-urilor din județul Mureș, în cadrul proiectului ”Guvernare Incluzivă”,  în perioada 21 – 23 septembrie a.c., la Hotel Hefaistos, Sovata, jud. Mureș.

Reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile vor dezbate teme precum drepturile omului, legislația incluziunii sociale, planificare strategică, comunicarea eficientă și pregătirea unei campanii non-discriminare, în vederea implicării lor în elaborarea unor planuri de acțiune locala (PALIS).

Proiectul Guvernare Incluzivă”  - ce se înscrie în obiectivele Programului de guvernare pentru perioada 2013 – 2016 -  vizează iniţiative menite să răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă grupurile dezavantajate. În acest scop, proiectul propune un set de măsuri coerente menite să  contribuie la reducerea riscului de excludere și marginalizare socială a grupurilor vulnerabile din județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș, prin colaborarea dintre autorități publice și societatea civilă.

Proiectul se implementează cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, sub coordonareaAsociaţiei „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21”, a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu  organizații neguvernamentale și instituții/autorități publice  locale.

Valoarea totală a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finanțarea Granturilor SEE este în valoare de 550,937.70 RON, iar co-finanțarea publică este de 97,224.30 RON.
Pentru informații suplimentarepersoana de contact este Mihaela Danga (tel/fax 021-3152148 /mobil 0723 193 197 sau la e-mail: mihaela.danga@agenda21.org.ro, office@agenda21.org.ro, respectiv agenda21_ro@yahoo.com).
Informatii suplimentare pot fi obținute și  de pe site www agenda21.org.ro

Nina Cugler
Președinte Executiv

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa de aici

București, 1 septembrie 2015

GUVERNARE INCLUZIVĂ PRIN PARTENERIATUL PUBLIC - PRIVAT
Comunicat de presă

Asociația  „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda21”,  în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,  organizează un curs de formare pentru voluntari, în cadrul proiectului ”Guvernare Incluzivă”,  în perioada 1 – 5 septembrie a.c., la Izvoru Mureșului, jud. Harghita.

Voluntari din toate cele cinci județe incluse în proiect se vor familiariza cu teme precum drepturile omului, legislația incluziunii sociale, comunicarea eficientă și pregătirea unei campanii non-discriminare. De asemenea, participanții vor învăța care sunt procedurile și instrumentele necesare în activitatea de chestionare a cetățenilor și funcționarilor publici, în vederea participării la realizarea unui studiu menit să identifice nevoile și problemele grupurilor vulnerabile, dar și măsurile necesare  pentru soluționarea acestora.

Proiectul Guvernare Incluzivă”  - ce se înscrie în obiectivele Programului de guvernare pentru perioada 2013 – 2016 -  vizează iniţiative menite să răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă grupurile dezavantajate. În acest scop, proiectul propune un set de măsuri coerente menite să  contribuie la reducerea riscului de excludere și marginalizare socială a grupurilor vulnerabile din județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș, prin colaborarea dintre autorități publice și societatea civilă.

Proiectul se implementează cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, sub coordonareaAsociaţiei „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21”, a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu  organizații neguvernamentale și instituții/autorități publice  locale.

Valoarea totală a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finanțarea Granturilor SEE este în valoare de 550,937.70 RON, iar co-finanțarea publică este de 97,224.30 RON.

Pentru informații suplimentarepersoana de contact este Mihaela Danga (tel/fax 021-3152148 /mobil 0723 193 197 sau la e-mail: mihaela.danga@agenda21.org.ro, office@agenda21.org.ro, respectiv agenda21_ro@yahoo.com).
Informatii suplimentare pot fi obținute și  de pe site www agenda21.org.ro

Nina Cugler
Președinte Executiv

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa de aici

Oportunitate de voluntariat pe un proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Asociatia Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21 selecteaza voluntari din judetele Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj si Mures pentru proiectul ,,Guvernare Incluziva”, proiect cofinantat prin Programului RO10 - CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Rezumatul proiectului:
Proiectul propune un set de masuri coerente menite sa contribuie la reducerea riscului de excludere si marginalizare sociala a grupurilor vulnerabile din judetele Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj si Mures. Grupurile tinta vizate sunt factori de decizie si specialisti din cadrul a 20 de institutii si autoritati publice locale si din 5 ONG-uri cu experienta in domeniul prevenirii si combaterii excluziunii sociale, reprezentanti ai grupurilor vulnerabile, cu prioritate din comunitati cu populatie de etnie roma, voluntari. Principalele activitati sunt urmatoarele: elaborarea /imbunatatirea a 5 planuri de actiune locala pentru incluziune sociala prin consultarea si implicarea specialistilor din institutii publice si a cetatenilor cu risc de excludere sociala; instruirea factorilor de decizie si specialistilor din institutii publice si ONG-uri, constituirea unor retele non – formale la nivel local, organizarea unei campanii anti - disctiminare. Un Toolkit care va contine planuri de actiune, metodologia de implementare a acestora si exemple de buna practica de incluziune sociala va fi elaborat, tiparit in 500 de exemplare si diseminat in cadrul conferintei finale, si in format electronic pe site-urile partenerilor si a institutiilor implicate.

Beneficii:

Participarea la o sesiune de instruire de 3 zile referitoare la pachetul de legi specifice pentru reforma administratiei, cu accent pe legile incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse, transparentei in actul de administratie si aspecte specifice referitoare la grupurile vulnerabile, elemente de baza ale comunicarii eficiente, proceduri de monitorizare.
Posibilitatea de a lucra intr-o echipa si a realiza activitati care sa sprijine dezvoltarea personala si dobandirea unor cunostinte si relatii sociale noi.
Decontarea cheltuielilor de transport pentru monitorizarea activitatii la nivel local.
Diploma/certificat care va atesta la final pregatirea si activitatea desfasurata in cadrul unui proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in conformitate cu prevederile Legii Voluntariatului.
Recomandarea pentru obtinerea unui loc de munca, a unei burse sau participarii la un program european sau obtinerea de credite (unde se aplica).
Posibilitatea echivalarii (pentru studenti) a stagiului de practica pentru anul scolar in curs

Atributii:
Participarea la realizarea unui Raport de cercetare de identificare a nevoilor grupurilor defavorizate prin aplicarea unui chestionar unui numar de 600 cetateni si 600 de functionari publici din cadrul institutiilor implicate in proiect
Organizarea si promovarea campaniei non – discriminare la nivel local, prin colaborarea cu responsabilii institutiilor implicate.
Sprijinirea activitatii de testare a unor masuri din planurile de actiune locala.

Criterii de selectie:
Motivatia si disponibilitatea de timp, pregatire in domeniul stiintelor sociale, asistentei sociale, administratiei publice, sociologiei, comunicare si realtii publice. Apartenenta la un ONG sau implicare in cadrul unor proiecte similare reprezinta un avantaj. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV si o scrisoare de intentie la adresa agenda21_ro@yahoo.com pana la data de 15 iunie a.c.

Subiectul mesajului va fi: voluntar Guvernare Incluziva.
Puteti descarca formatul electronic aici.

Bucuresti, 3 iulie 2015

GUVERNARE INCLUZIVA PRIN PARTENERIATUL PUBLIC - PRIVAT
Comunicat de presa

Asociatia  „Asistenta si programe pentru dezvoltare durabila – Agenda21”,  in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici,  anunta lansarea proiectului ”Guvernare Incluziva”,  in cadrul unei intalniri ce va avea loc la Bucuresti, in data de 07 iulie 2015, intre orele 10,00 – 14,00, la Fundatia Romano – Americana (str. Gina Patrichi (fosta Orlando), nr.6, sect 1, Bucuresti).

Proiectul Guvernare Incluziva”  - ce se inscrie in obiectivele Programului de guvernare pentru perioada 2013 – 2016 -  vizeaza initiative menite sa raspunda mai bine problemelor cu care se confrunta grupurile dezavantajate. In acest scop, proiectul propune un set de masuri coerente menite sa  contribuie la reducerea riscului de excludere si marginalizare sociala a grupurilor vulnerabile din judetele Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj si Mures, prin colaborarea dintre autoritati publice si societatea civila.

La eveniment participa coordonatorii locali ai celor 20 de institutii si autoritati publice si reprezentanti ai 5 ONG-uri partenere. In deschiderea evenimentului dl. József Birtalan, Presedintele ANFP, va evidentia importanta parteneriatului public- privat in elaborarea unor strategii durabile menite sa contribuie la cresterea gradului de incluziune sociala si economica a grupurilor dezavantajate.

Proiectul se implementeaza cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, sub coordonareaAsociatiei „Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21”, a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in parteneriat cu  organizatii neguvernamentale si institutii/autoritati publice  locale.

Valoarea totala a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finantarea Granturilor SEE este in valoare de 550,937.70 RON, iar co-finantarea publica este de 97,224.30 RON.

Pentru informatii suplimentare si / sau confirmarea participarii persoana de contact este Andreea Tataru (tel/fax 021-3152148 /mobil 0737062713 sau la e-mail: office@agenda21.org.ro, respectiv agenda21_ro@yahoo.com).
 
Nina Cugler

Presedinte Executiv

Puteti descarca formatul electronic al comunicatului de presa de aici si agenda lansarii aici

 Proiectul GUVERNARE INCLUZIVA

Incepand cu 30 aprilie 2015 a debutat proiectul ,,Guvernare Incluziva”,  finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.  Proiectul este initiat de Asociatia ,,Asistenta si programe pentru dezvoltare durabila – Agenda 21”, in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici si se desfasoara in perioada aprilie 2015 – aprilie 2016.

Proiectul isi propune un set de masuri coerente menite sa  contribuie la reducerea riscului de excludere si marginalizare sociala a grupurilor vulnerabile din judetele Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj si Mures. Grupurile tinta vizate sunt factori de decizie si specialisti din cadrul a 20 de institutii si autoritati publice locale si din 5 ONG-uri cu experienta in domeniul prevenirii si combaterii excluziunii sociale, reprezentanti ai grupurilor vulnerabile, cu prioritate din comunitati cu populatie de etnie roma, voluntari. Principalele activitati sunt urmatoarele: elaborarea /imbunatatirea a 5 planuri de actiune locala pentru incluziune sociala prin consultarea si implicarea specialistilor din institutii publice si a cetatenilor cu risc de excludere sociala;  instruirea factorilor de decizie si specialistilor din institutii publice si ONG-uri, constituirea unei retele non – formale, organizarea unei campanii anti - disctiminare. Un Toolkit care va contine planuri de actiune, metodologia de implementare a acestora  si exemple de buna practica de incluziune sociala va fi elaborat, tiparit in 500 de exemplare si diseminat in cadrul conferintei finale, si in format electronic pe site-urile partenerilor si a institutiilor implicate. 

Valoarea totala a proiectului este de 720,180.02 RON din care co-finantarea Granturilor SEE este in valoare de 550,937.70 RON, iar co-finantarea publica este de 97,224.30 RON.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel/fax 021-3152148 /mobil 0737062713 sau la e-mail: office@agenda21.org.ro, respectiv agenda21_ro@yahoo.com.

Puteti descarca formatul electronic aici.

 

Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009 – 2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor.

www.eeagrants.org si www.granturi-corai.ro

   

 

 

Agenda21 © 2021