Pregătirea elevilor pentru un stil de viaţă durabil


Proiectul a obţinut un punctaj de 17,5 din 20, clasându-se pe locul al treilea în evaluarea făcută de Consiliul Europei în cadrul concursului pentru proiecte pilot privind dezvoltarea durabilă şi va beneficia, în consecinţă, de susţinere financiară din partea COE.
Acesta se va desfăşura în perioada 1 Octombrie 2006 şi 30 Septembrie 2007 şi urmăreşte să promoveze:

 1. Dezvoltarea durabilă – Înţelegerea nevoii de a menţine şi îmbunătăţi calitatea vieţii prezente fără a deteriora planeta pentru generaţiile viitoare
 2. Diversitatea – Înţelegerea şi respectarea diferenţelor şi relaţionarea acestora cu umanitatea noastră obişnuită
 3. Dreptatea socială – Înţelegerea importanţei dreptăţii sociale ca element atât al dezvoltării durabile, cât şi al îmbunătăţirii bunăstării tuturor oamenilor
 4. Drepturile omului – Cunoaşterea drepturilor omului, incluzând Convenţia ONU privind Drepturile Copilului.
 5. Valori şi percepţii – Dezvoltarea unei evaluări critice a reprezentărilor asupra aspectelor globale şi a unei aprecieri a efectului pe care acestea le au asupra atitudinilor şi valorilor oamenilor.

Proiectul vizează echiparea profesorilor şi studenţilor cu deprinderi, cunoştinţe şi valori privind dezvoltarea durabilă iar principalii beneficiari sunt:

 1. 12 licee din Bucureşti
 2. 50 de elevi, membri ai Consiliului Şcolar al Elevilor, din 12 unităţi cuprinse în proiect
 3. 12 directori şi 6 inspectori şcolari responsabili de educarea elevilor în şcoli
 4. 8000 de studenţi cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani
 5. 6000 de ascultători ai postului de radio
 6. 6 comunităţi locale din sectoarele Bucureştiului în care sunt localizate uităţile şcolare

Activităţi principale:

 1. Sesiuni de instruire
 2. Emisiuni radio
 3. Proiecte scrise de elevi
 4. Conferinţa de diseminare

Rezultate preconizate:

 1. 80 de elevi având cunoştinţele, deprinderile şi înţelegerea necesare luării deciziilor informate în vederea planificării unui rol activ în comunitatea locală şi globală.
 2. 62 de directori şi profesori capabili să conducă şcolile bazându-se pe valori şi principii ale dezvoltării durabile.
 3. 6 inspectori şcolari informaţi asupra subiectelor ESD, capabili să transfere aceste informaţii către şcolile din sectorul în care activează.
 4. 12 proiecte dezvoltate în parteneriat cu comunitatea locală.
 5. 6000 ascultători ai postului de radio conştienţi de subiectul dezvoltării durabile
 6. 8000 de elevi informaţi şi posedând cunoştinţe privind dezvoltarea durabilă.
 7. 500 exemplare ale ghidului de bune practici din Bucureşti şi Chieti promovate de-a lungul proiectului.

Parteneri:
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Postul Naţional de Radio
Agenda 21 locală din Chieti, Abruzzo, Italia
Unităţi Şcolare
Consiliul Municipal al Elevilor din Bucureşti

 

 
   

 

 
   


Agenda21 © 2014