Anul 2009 - cifre si realizari
Asociaţia "Valea Soarelui", Mureş


Asociaţia “Valea Soarelui” este o organizaţie neguvernamentală care se ocupă de promovarea utilizării surselor de Energie Regenerabile, Protecţia Mediului, Schimbări climatice, Organisme Modificate Genetic, Dezvoltare Rurală Durabilă, Biodiversitate, Ape, Deşeuri, Protecţia Consumatorului şi diseminarea de informaţii tehnologice şi de mediu.
Noi membrii fondatori, am ajuns la concluzia că, în concordanţă cu pregătirea noastră, trebuie să facem ceva pentru a ajuta la evoluţia societăţii ca o entitate globală, dar şi pentru evoluţia fiecărui individ, ca parte elementară a societăţii.
Ne-am orientat în activităţile noastre spre viitorul imediat, spre tehnologiile cu aplicaţie socială, aflate în strictă interdependenţă cu omul şi natura, pentru că în final orice tehnică sau tehnologie trebuie să aibă ca scop îmbunătăţirea vieţii omului şi protejarea naturii. Tehnologia aplicată corect este un pas înainte pentru fiecare individ, iar indivizii avansaţi formează o societate eficientă tehnologic. Instruirea, educarea şi accesul la informaţie poate preveni ajungerea indivizilor la vîrsta adultă, în situaţii în care să necesite ajutor direct, caritate.

Cîteva din scopurile Asociaţiei “Valea Soarelui” aşa cum au fost ele definite în statut:

 • ideea fundamentală promovată de asociaţia noastră este că tot ceea ce se află în relaţie cu individul şi mediul său, trebuie să aibă un efect negativ minimal sau chiar nul în fiecare din elementele sale, iar efectul general trebuie să fie obligatoriu pozitiv;
 • progresul tehnologic trebuie să fie reflectat direct proporţional cu progresul condiţiilor de viaţă a indivizilor. Dacă această concordanţă nu există atunci trebuie ca reprezentanţii societăţii civile să intervină pentru corectarea situaţiei;
 • într-o societate în continuă transformare şi evoluţie tehnologică fiecare individ are dreptul de a primi un maxim de informaţii pentru evitarea marginalizării sau chiar ruperii sale de comunitatea tehnologică;
 • creşterea nivelului de conştientizare a individului şi comunităţilor de acceptare a acestor politici prin includerea şi participarea persoanelor şi grupurilor expuse riscului de a fi marginalizate;
 • într-o societate în continuă transformare şi evoluţie tehnologică fiecare individ are dreptul de a primi un maxim de informaţii pentru evitarea marginalizării sau chiar ruperii sale de comunitatea tehnologică;
 • consolidarea societăţii civile prin supravegherea adoptării şi aplicării acquis-ului comunitar şi a convenţiilor internaţionale pe mediu, energiilor neconvenţionale, protecţia consumatorului, calitatea produselor, implică adoptarea de strategii, reguli şi tehnologii care trebuie cunoscute şi aplicate în practică;
 • diseminarea la nivel local a informaţiilor referitoare la consecinţele adoptării acquis-ului comunitar prin informarea şi educarea indivizilor şi comunităţilor;
 • participare activă la procesul de influenţare a deciziilor pentru politicile publice sau alocarea resurselor în cadrul sistemelor şi instituţiilor politice, economice, sociale, dar şi în interiorul comunităţilor în domeniul tehnologiilor energetice;
 • sprijinirea explicită şi efectivă a cunoaşterii şi folosirii tehnologiilor ecologice, regenerabile, eficiente, nepoluante, descentralizate şi independente;
 • sprijinirea iniţiativelor practice locale legate de energie, mediu, calificarea, recalificarea şi reconversia forţei de muncă;
 • creşterea nivelului de conştientizare a individului şi comunităţilor de acceptare a acestor politici prin includerea şi participarea persoanelor şi grupurilor expuse riscului de a fi marginalizate.

 

Contact:
Preşedinte: dipl. ing. Dan-Călin Tocaciu
Adresa: Bd. Pandurilor nr. 43, ap. 16, Tg. Mureş 540506
Tel. 0722 669 964, 0365 401 378
Fax. 0365 814 249
E-mail: office@sunvalley.tk

 

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006