Anul 2009 - cifre si realizari
"AUR" Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane


Misiunea organizaţiei:
      Organizaţia „AUR” – A.N.S.R.U. este o organizaţie pragmatică, centrată pe acţiune şi prevenţie.
      În concepţia noastră, activitatea de resurse umane reprezintă mult mai mult decât evaluarea performanţelor, recrutarea şi selecţia de personal sau programele de training din companiile multinaţionale.
      Activitatea de resurse umane presupune o abordare în sensul satisfacerii nevoilor tuturor categoriilor profesionale din orice tip de organizaţie, înseamnă informarea şi educarea oamenilor în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, înseamnă medierea dialogului social între toţi actorii sociali: instituţiile guvernamentale, autorităţile publice centrale şi locale, patronate, sindicate sau alte tipuri de organizaţii ale angajaţilor, organizaţii neguvernamentale, adică societatea civilă.

Obiectivele organizaţiei:

  • definirea, elaborarea şi implementarea standardelor profesionale în domeniul resurselor umane;
  • elaborarea, promovarea şi propunerea de sugestii şi propuneri în vederea aprobării de către forurile legislative îndrituite;
  • asistenţă de specialitate prin sesiuni de instruire, seminarii, workshop-uri, consiliere profesională etc. ;
  • promovarea drepturilor omului şi a drepturilor muncii, precum şi a aspectelor legate de politica de gender şi egalitatea de şanse;
  • elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte în domeniu;
  • elaborarea şi publicarea de materiale de specialitate;
  • crearea de parteneriate şi reţele de parteneriate cu alte organizaţii la nivel naţional şi internaţional.

Contact:
Preşedintă: Ioana Mănăilă, tel. 0722 778 484
Coordonator proiecte: Mariana Petcu, tel. 0740 222 244
Adresa: B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, cam. 115, Sector 1, Bucureşti, România
Tel./Fax. 021 313 38 83
E-mail: org.aur@gmail.com
Web: www.resurseumane-aur.ro

 

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006