Anul 2009 - cifre si realizari
Centrul Regional PER - Project on Ethnic Relations


Centrul Regional PER pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est are drept scopuri principale conceperea, elaborarea şi/sau realizarea de analize, proiecte, studii, programe referitoare la protecţia minorităţilor, respectarea drepturilor culturale şi realizarea convieţuirii interetnice, organizarea de conferinţe, reuniuni, întâlniri, simpozioane în vederea dezvoltării relaţiilor dintre minorităţile naţionale şi a prevenirii eventualelor conflicte interetnice, din şi în perspectivă regională, precum şi facilitarea integrării europene şi euroatlantice a statelor din Europa Centrală, de Est şi de Sud - Est prin dezvoltarea multiculturalismului civic, precum şi prin susţinerea păcii şi convieţuirii interetnice.
În vederea realizarii acestor scopuri, activitatea Centrului constă în urmatoarele:

 • urmăreşte crearea cadrului necesar dialogului dintre reprezentanţii grupurilor etnice şi reprezentanţilor guvernamentali în scopul rezolvării unor probleme de interes comun;
 • acţionează pentru sporirea transparenţei instituţiilor şi persoanelor implicate în protecţia minorităţilor şi realizarea convieţuirii interetnice, prin recunoaşterea lor internaţională, prin sprijinul şi ajutorul acordat în stabilirea ţelurilor organizatorice şi a mijloacelor de înfaptuire a lor, precum şi prin accesul la informaţiile publice şi asistenta necesară, atât reciprocă, cât şi din partea altor state, în primul rând cele din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est;
 • facilitează comunicarea referitoare la protecţia minorităţilor în România, precum şi între România şi alte state, în primul rând cele din centrul, estul şi sud-estul Europei, prin colectarea şi distribuirea sistematică a informaţiilor, în formă electronică sau scrisă;
 • facilitează cooperarea dintre statele şi, respectiv, structurile societăţii civile din statele Europei Centrale, de Est şi de Sud-Est, în vederea stabilirii standardelor în materia drepturilor recunoscute persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a respectării acestora;
 • sprijină şi armonizează activitatea filialelor PER din statele Europei Centrale, de Est şi de Sud-Est, şi coordonează proiectele comune realizate de acestea;
 • elaborează studii, monografii, albume şi alte materiale referitoare la grupuri etnice care trăiesc pe teritoriile statelor europene, cu precădere cele din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est;
 • elaboreaza studii interdisciplinare şi comparative cu privire la situaţia grupurilor etnice din ţările europene şi la rezolvarea potenţialelor situaţii conflictuale;
 • monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale referitoare la protecţia minorităţilor naţionale;
 • organizează reuniuni, conferinţe, seminarii, simpozioane, consultări, ateliere de lucru şi alte activităţi comune cu organizaţii neguvernamentale care au preocupări în domeniul etnic, schimburi de publicaţii şi materiale, precum şi alte activităţi, cu participare românească, regională şi/sau internaţională;
 • asigură documentarea şi informarea referitoare la grupurile etnice (convenţii şi documente internaţionale, legi, studii şi publicatii, materiale audio-video, referinţe bibliografice, alte lucrări);
 • furnizează materiale de referinţă cu privire la respectarea drepturilor minorităţilor, tensiunile etnice şi soluţionarea conflictelor, atât în limba română, cât şi în limbi străine, pentru politicieni, cercetători, studenţi, profesori şi alte persoane interesate în acest gen de probleme;
 • încurajează eforturile de cercetare selectivă, prin acordarea de mici alocaţii persoanelor şi instituţiilor care lucrează la colectarea de date semnificative sau studii şi analize de specialitate;
 • conlucrează cu elita din domeniul strategic (în planul relaţiilor etnice), cu liderii naţionali sau regionali de opinie, cu oficialităţile guvernamentale şi specialiştii în domeniul proiectelor şi programelor privind conflictele etnice, acordându-le totodată şi consultanţă de specialitate;
 • familiarizează politicienii şi intelectualii americani cu activitatea omologilor lor români şi europeni, prin participare directă;
 • stabileşte şi menţine relaţii cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din SUA şi Europa, precum şi cu organismele internaţionale cu activitate în domeniul minorităţilor naţionale, al combaterii discriminării pe criterii etnice şi al prevenirii conflictelor interetnice;
 • facilitează obţinerea sprijinului UE şi al SUA pentru programele vizând protecţia drepturilor culturale, prevenirea, controlul şi rezolvarea conflictelor interetnice în Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est, precum şi mobilizarea unor donatori atât publici, cât şi privaţi pentru finanţarea programelor respective.

Contact:
Director de programe: Koreck Maria, tel. 0722 318 605, e-mail per-ms@orizont.net
Adresa: Str. Gheorghe Bratianu nr.7 Sector 1, Bucuresti
Tel: 21 223 24 65
Fax: 21 260 09 22
E-mail: info@per.org.ro
Web: www.per.org.ro

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006