Anul 2009 - cifre si realizari
Asociaţia pentru Parteneriat Euro-Atlantic şi Dezvoltare Durabilă


Asociaţia s-a născut din dorinţa de a organiza, de a promova şi de a participa la activităţi menite să influenţeze dezvoltarea unui climat european, democratic. Ea urmăreşte să încurajeze tendinţele europene conciliante şi democratice, ca şi parteneriatele, schimburile şi colaborările internaţionale în diferite domenii. În plus, în cadrul fenomenului de globalizare care se extinde, urmărim recunoaşterea şi promovarea potenţialului socio-cultural românesc şi valorizarea resursei umane, sub toate aspectele, la nivel intern şi internaţional.


Obiectivele asociaţiei sunt:

 • Crearea de condiţii optime pentru schimburi informaţionale în toate domeniile vieţii sociale, economice şi politice, în plan intern sau internaţional;
 • Organizarea a diferite programe sociale, conferinţe, training-uri cu scopul:
  -informării asupra diferitelor probleme cu care se confruntă societatea;
  -pregatirii tinerilor pentru  participarea activă la viaţa socială şi politică;
  -dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor inter-minoritare;
  -organizarea de activităţi care să se ocupe de fenomenul imigraţionist;
  -contribuirea la dezvoltarea dimensiunii interculturale a învăţământului românesc.
 • Iniţierea unor programe care să ajute la diminuarea discrepanţei mediu rural / mediu urban, la nivel educaţional, instituţional şi al societăţii civile, promovând principiile impuse de Uniunea Europeană;
 • Dezvoltarea de programe comunitare;
 • Menţinerea unei colaborări permanente între organizaţiile non-guvernamentale naţionale şi internaţionale;
 • Stabilirea unor parteneriate durabile cu alte asociaţii internaţionale;
 • Dezvoltarea relaţiilor de colaborare ale ONG–urilor cu structurile guvernamentale şi parlamentare;
 • Valorizarea culturii româneşti şi a reprezentanţilor ei.

 

Contact:
Adresa: Sos. Pantelimon, nr. 12, Bl. 5C, Sc. 1, Et. 4, Ap. 17, sector 2, Bucureşti
Tel. 021 642 53 32
E-mail: danp@mbtelecom.ro, aurora@romarti.ro

 

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006