Anul 2009 - cifre si realizari
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău


Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Obiectul de activitate al ADL Bacau îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale, care contribuie la dezvoltarea economico-socială a municipiului Bacău.
Obiectivele sale sunt:

  • iniţierea de programe care să asigure soluţionarea unor probleme economico-sociale în interesul colectivităţilor locale;
  • elaborarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a municipiului şi de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi identificarea căilor şi mijloacelor pentru realizarea acestora;
  • sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare ale comunităţii locale;
  • sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice;
  • stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin;
  • promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel local şi identificarea surselor pentru valorificarea potenţialului economic local;
  • stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public-privat,
    interfata între APL şi sectorul privat.

Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău va elabora şi proiecte, studii, lucrări de specialitate, prestări de servicii şi alte activităţi specifice pentru terţe persoane juridice.

Contact:
Director: Corneliu Pricope
Adresa: Str. Mărăşeşti nr.6, Bacău, Judeţul Bacău, Cod 600 017
Tel/Fax: 0234/512726
E-mail: agentia@adlbacau.ro
Web: www.adlbacau.ro

 

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006