Anul 2009 - cifre si realizari
ARAS - Asociaţia Română Anti-SIDA, filiala Constanţa


ARAS - Asociaţia Română Anti-SIDA a fost fondată în 1992 de către un grup inimos de tineri, în majoritatea lor studenţi, îngrijoraţi de pericolul tot mai mare pe care-l reprezintă SIDA astăzi în Romania şi în lume şi de tragediile umane, sociale, economice şi politice care pot fi provocate de lipsa de importanţă dată informarii şi educării în legătură cu infecţia cu HIV/SIDA. ARAS este o organizaţie naţională, nonguvernamentală, apolitică şi umanitară al cărei scop este stoparea epidemiei SIDA prin dezvoltarea programelor de educaţie, informare, ca şi a serviciilor de asistenţă socială a persoanelor infectate/afectate de HIV şi SIDA.
     
      Obiectivele ARAS sunt:

  • Prevenirea infecţiei şi a răspândirii maladiei în rândul populaţiei;
  • Umanizarea bolii: promovarea toleranţei şi nediscriminării faţă de persoanele infectate HIV/SIDA;
  • Asistenţă socială, medicală, materială şi psihologică pentru persoanele infectate şi/sau bolnave.
  • Filiala Constanţa a Asociaţiei Române Anti-SIDA a fost înfiinţată în decembrie 1993, pentru a implementa proiectul "Prevenire HIV/SIDA în judeţul Constanţa", desfasurat în colaborare cu World Vision International şi finanţat de USAID. După încheierea acestui proiect, ARAS şi-a continuat activităţile cu sprijin financiar din partea unor organizaţii naţionale şi internaţionale. ARAS Constanţa este apreciată de comunitatea locală, precum şi de agenţiile naţionale şi internaţionale, pentru campanile sale de prevenire HIV/SIDA şi a bolilor cu transmitere sexuală şi pentru activităţile sale inovatoare în domeniul consilierii HIV şi asistenţei sociale a persoanelor infectate HIV/SIDA.

Contact:
Director: Cristi Iftene, e-mail: cristiiftene@univ-ovidius.ro
Adresa: Str. Micşunelelor, nr.13, Bl.8, sc. A, Ap.1, Constanţa
Tel./fax. +40 241 619665
E-mail: arasct@impromex.ro

 

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006