Anul 2009 - cifre si realizari
ARDR - Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală, Târgu-Jiu


Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală, Târgu-Jiu este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, ce îşi propune dezvoltarea comunităţilor rurale în ceea ce priveşte auto-gestionarea şi dezvoltarea comunitară economică şi socială pe termen lung, precum şi reforma în administraţia publică, care să sprijine procesul de integrare în Uniunea Europeană.

Contact:
Adresa: Str. Lt. Dumitru Petrescu. Bl 19, Sc 2, Et 2, Ap. 6,Târgu-Jiu, Gorj, România 210183
Tel./Fax. 0353 805 988
E-mail: office@ardr.ro
Web: www.ardr.ro
Director executiv: Florin Păsătoiu, e-mail: florin.pasatoiu@ardr.ro, tel. 0744 399 412
Coordonator programe pt. formare APL: Bianca-Mirela Creţu, e-mail: bianca.cretu@ardr.ro, bian_mir@yahoo.com, tel. 0741 040 905

 

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006