Anul 2009 - cifre si realizari
ARIN - Asociaţia Română a Iubitorilor Naturii, Brăila


Asociaţia are ca scop protejarea dreptului oricărei fiinţe de a trăi într-un mediu care să o ajute să se dezvolte prin desfăşurarea de activităţi care contribuie la dezvoltarea durabilă, avand în centru protejarea şi dezvoltarea potenţialului uman, natural şi tehnologic (protecţia mediului, educaţia şi drepturile fundamentale ale omului, dezvoltarea economică şi socială, integrarea grupurilor aflate în situaţii de risc) şi adresate, ca grup-ţintă, cu precădere dar nu exclusiv, tinerilor.

Contact:
Adresa: Aleea Cinematografului 2, Bl. H3, Sc. 2, Ap. 27, 810271, Brăila, Jud. Brăila
Tel. 0239.613281
E-mail: asociatia.arin@gmail.com
Director Executiv: Codruţa Nedelcu, e-mail: asociatia.arin@gmail.com, tel. 0740 026 091

 

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006