Anul 2009 - cifre si realizari
Asociaţia pentru Consolidarea Societăţii Civile - Valea Jiului, Petroşani


Asociaţia pentru Consolidarea Societăţii Civile - Valea Jiului a luat fiinţă în octombrie 2005 ca răspuns la nevoia de consolidare a societăţii civile din Valea Jiului.

ACSCVJ este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, constituită în baza OG nr. 26/2000, modificata prin OG nr. 37/2003.

Misiunea noastră, dezvoltarea societăţii civile, va fi îndeplinită prin atingerea urmatoarelor obiective:

  • dezvoltarea societăţii civile şi a organismelor care o reprezintă prin cursuri de formare, vizite de studiu şi schimburi de experienţă;
  • dezvoltarea segmentului de tineret, prin programe şi proiecte care să se adreseze acestuia;
  • educarea publicului în direcţia respectării drepturilor omului şi a statului de drept;
  • implicarea publicului în procesul de luare a deciziei şi educarea lui ca cetăţean activ al comunităţii;
  • educarea publicului în vederea protejării mediului;
  • crearea unui mecanism de reprezentare socială care să fie apropiat de cetăţeni şi care sa fie un partener viabil pentru autorităţiile locale, regionale şi naţionale;
  • întărirea parteneriatului public-privat.

Ca organizaţie non-guvernamentală, “Asociaţia pentru Consolidarea Societăţii Civile - Valea Jiului”  are ca scop organizarea, implementarea şi sprijinirea activităţilor de interes general, ca: dezvoltarea economică, socială si culturală, promovarea drepturilor şi libertăţilor omului prin educaţie, dialog intercultural, grija pentru minorităţi, promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, tradiţiilor, culturii, susţinerea bunăstării sociale, prezervarea şi ecologizarea mediului, ajutorarea săracilor şi defavorizaţiilor, dezvoltarea segmentului activităţilor de tineret, susţinerea sportului, sporirea cunoaşterii şi participării civice, cât şi protejarea mediului şi a naturii.
Contact:

Coordonator de proiect: Şandor Cristina, tel. 0728 199 308, e-mail: cek_san@yahoo.com
Adresa: Str. Aviatorilor, bl.34, ap.55, 332108, Petroşani
Tel: 0726 242 043, 0354 108 610
E-mail: acscvj@yahoo.com

 

 

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006