AVOCATUL ELEVULUI ANUL 2 DE IMPLEMENTARE


Avocatul elevilor este un proiect pilot care propune crearea şi funcţionarea în şcoli a unei instituţii capabile să asigure cunoaşterea, promovarea şi respectarea drepturilor copiilor şi a tinerilor. Proiectul este co-finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România.

Anul 2006 a reprezentat al doilea an de pilotare a proiectului.

Obiective

 • Crearea mecanismelor specifice de dezvoltare şi autosusţinere a proiectului Avocatul Elevului în şcoli;
 • Continuarea educării elevilor şi a cadrelor didactice din şcolile pilot pentru dezvoltarea în fiecare şcoală a unei reale mişcări în favoarea drepturilor copilului;
 • Perfecţionarea mecanismelor şi a instrumentelor de identificare şi soluţionare a cazurilor de încălcare a drepturilor copilului;
 • Continuarea cooperării, prin intermediul Avocatului elevilor între elevi, cadre didactice şi părinţi pentru identificarea  şi soluţionarea  cazurilor de încălcare a drepturilor copilului;
 • Diseminarea experienţei obţinute prin intermediul Consiliului Naţional al elevilor şi al Inspectoratelor Şcolare Judeţene.

Principalele activităţi

img

 • Întâlniri ale echipei de coordonare cu echipele avocatului elevului în fiecare din liceele implicate – au avut loc în lunile mai-iunie şi au avut ca principal obiectiv strângerea de informaţii, propuneri pentru autosusţinerea proiectului pe termen lung de la principalii lui beneficiari
 • Întâlniri ale grupului de experţi – au avut loc patru astfel de întâlniri care au reunit reprezentanţi ai APDD – Agenda 21, ai principalilor parteneri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Reprezentanţa UNICEF în România, elevi beneficiari ai proiectului, dar şi ai acelor instituţii capabile să asigure diseminarea acestuia şi instruirea profesorilor şi a studenţilor pentru implementarea viitoare a proiectului: SNSPA, Universitatea din Piteşti, Inspectoratele Şcolare din Bucureşti şi judeţul Buzău, Consiliul Naţional al Elevilor.
 • Sesiune de training pentru profesori – aceasta a avut loc în perioada 8-10 septembrie, la Poiana Pinului, şi a avut ca obiectiv creşterea sprijinului acordat proiectului la nivelul şcolilor în care acesta este implementat printr-o mai bună înţelegere necesităţii acestuia. Din fiecare şcoală pilot au participat 4 patru cadre didactice, astfel: directorul, directorul cu munca educativă, profesorul membru AE şi un profesor din catedra de ştiinţe socio-umane
 • 2 sesiuni de training pentru elevi – au avut loc în Bucureşti, la Colegiul Economic Viilor şi s-au concentrat, prima pe înţelegerea drepturilor civile ale copilului prevăzute în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, iar cea de-a doua pe scrierea de proiecte
 • Realizarea studiului despre respectarea drepturilor copilului (opinie şi participare, informare, educaţie, asociere, nediscriminare) în unităţile şcolare pilot, în colaborare cu un grup de studenţi ai Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti
 • Continuarea identificării şi soluţionării cazurilor – un număr de 98 de cazuri au fost luate în discuţie de către echipele de  avocaţi

Rezultate:

 •  Mai multă deschidere din partea conducerilor liceelor pilot, o mai bună înţelegere a problematicii drepturilor copilului în şcolile pe care le conduc;
 • Sprijin crescut din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Inspectoratelor Şcolare Judeţene / al Municipiului Bucureşti implicate pentru continuarea proiectului şi diseminarea rezultatelor acestuia;
 • O curricula bazată de drepturile copilului care va fi introdusă în formarea iniţială a cadrelor didactice la SNSPA;
 • O nouă abordare a modului în care elevii pot şi trebuie să îşi asume responsabilităţi în cadrul şcolilor şi a comunităţii din care fac parte, precum şi o înţelegere mai profundă a impactului activităţii lor.

img1
Proiectul a fost bine receptat la nivelul unităţilor şcolare, fiind considerat oportun.
Avocatul elevilor este o structură democratică prin excelenţă şi elevii au apreciat această iniţiativă şi s-au implicat responsabil în diseminarea informaţiilor şi în derularea în condiţii normale a tuturor activităţilor.
Promovarea susţinută a proiectului la nivelul fiecărui liceu a constituit un important factor de succes al acestuia. Asigurarea vizibilităţii proiectului, în special prin implicarea “avocaţilor” în soluţionarea unor cazuri concrete, a fost de natură să contribuie la creşterea gradului de încredere în rândul elevilor, dar şi al cadrelor didactice.
S-a produs o importantă mişcare în favoarea drepturilor copilului în şcolile pilot, iar elevii şi profesorii implicaţi au reuşit să înţeleagă într-o manieră diferită statutul de participant activ al copilului în actul de educaţie.
Avocatul elevilor este prima structură din scoală care reuneşte elevi, cadre didactice şi părinţi, având un obiectiv comun: promovarea şi apărarea drepturilor copiilor.

Opiniile beneficiarilor
Consultaţi asupra rolului proiectului, beneficiarii acestuia au apreciat:

 • capacitatea proiectului de a produce o schimbare de atitudine a conducerii şcolii faţă de elevi şi cadre didactice (“Datorită acestui proiect s-a schimbat atitudinea d-nei director faţă de elevi, dar şi faţă de profesorii diriginţi care încercau să-şi ajute elevii.” Prof. Iuliana Ioniţă  - Iulia Haşdeu)
 • caracterul proiectului de potenţial mediator pentru soluţionarea unor conflicte / stări tensionate în şcoală („La nivel de şcoală „Avocatul Elevilor” reprezintă o iniţiativă inovatoare, un proiect îndrăzneţ. „Avocatul Elevilor” este mediatorul de care era nevoie în relaţiile elev-elev, elev-profesor, elev-părinte”. Plăieşu Clementina – Iulia Haşdeu)
 • potenţialul proiectului de a asigura participarea elevilor ca parteneri /actori activi în procesul de modernizare al şcolii („În ceea ce priveşte importanţa proiectului pentru şcoală, consider că această instituţie este o dovadă a modernizării societăţii, o modernizare care transformă copilul dintr-un obiect într-o fiinţă activă ce poate acţiona în interesul său şi al celorlalţi.” Diana Dimitriu, Iulia Haşdeu)
 • calitatea proiectului de a –i pregăti pe elevi pentru viitoarele lor responsabilităţi de adulţi într-o societate democratică („Micii avocaţi şi cei care aderă la grupul lor şi la această idee vor putea păşi în viaţa de adult mai siguri, mai pregătiţi”. Silvia Radisof – părinte, Buzău)
 • dezvoltarea, prin intermediul proiectului,  a unei noi viziuni , care să coreleze problemele din şcoală cu problematica drepturilor copilului şi să le confere cadrul legal de acţiune oferit de Convenţia Drepturilor Copilului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului („ Acest proiect mi-a deschis ochii în privinţa multor încălcări ale drepturilor copilului pe care le consideram normale şi ca făcând parte din viaţa unui elev.”  Burinaru Tiberiu – V. Harnaj)

Ce spun cadrele didactice?
(câteva din opiniile cadrelor didactice prezente la cursul de formare de la Poiana Pinului)

Consider că utilitatea cursului a fost mare prin beneficiile pe care le aduce la nivelul şcolii şi comunităţii. Nu putem spera într-o respectare a drepturilor cetăţeneşti dacă nu se produce o activitate de trezire a tinerei generaţii. Doar o nouă generaţie conştientă de existenţa propriilor drepturi şi de necesitatea respectării lor poate să constituie un motor autentic al societăţii româneşti astfel încât ea să depăşească deja celebra tranziţie care tinde să se perpetueze.”

Informaţia primită este utilă atât la nivel personal din perspectiva desăvârşirii profesionale, cât mai ales pentru utilitatea pentru activitatea la clasă alături de actorii principali ai acestui demers.”

În şcoli se pot aplica şi multiplica aceste informaţii tocmai pentru faptul că fiecare copil are dreptul să-şi cunoască drepturile pentru că, să nu uităm, mai întâi de toate, noi dascălii,  facem educaţie şi trebuie să-i pregătim pentru viaţă. În plan personal acest curs m-a ajutat să înţeleg mai bine problemele copilului.”

„Având în vedere că este un proiect pilot, este unul ambiţios şi foarte necesar în şcoala românească. Foarte mulţi dintre profesori acţionează în virtutea inerţiei, tratând elevii ca pe nişte fiinţe inferioare, ce datorează supunere profesorului. Acest proiect poate conştientiza deopotrivă pe profesori şi pe elevi de drepturile acestora din urmă. Astfel şcoala poate ajunge la un nivel mai înalt, iar copiii vor avea cel mai mult de câştigat, alături de societatea noastră.”

 

 
   

 

 
 


Agenda21 © 2014