Avocatul Elevilor – anul IV


Avocatul elevilor este un proiect pilot care propune educarea elevilor pentru cunoasterea drepturilor si a responsabilitatilor care le revin si crearea in scoli a climatului necesar pentru promovarea si respectarea acestora, in conformitate cu prevederile Conventiei Drepturilor Copilului, ale Legii 272/2005, ale Conventiei Europene privind Drepturile Omului.
Conceput si aplicat prin colaborarea a trei institutii: Asociatia: „Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila – Agenda 21”, Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, Reprezentanta UNICEF in Romania, proiectul face parte, din Programul National de Educatie pentru Cetatenie Democratica si vine sa completeze filozofia acestuia intr-o maniera aplicata, oferind posibilitatea constructiei in scoli a unei culturi a participarii elevilor.
Miza proiectului o reprezinta metamorfoza scolii romanesti, astfel incat mediul de educare sa devina unul dinamic, in care elevul se manifesta nu doar ca titular de drepturi, ci si promotor al realizarii lor. Scoala va reusi, astfel, sa devina un forum democratic, capabil sa pregateasca cetatenii europeni de maine.

Scopul proiectului reprezinta deschiderea unor oportunitati reale de implicare a copiilor si a tinerilor in elaborarea politicilor educative si a strategiilor de implemetare a acestora si dezvoltarea de competente in concordanta cu cerintele ECD (persoane libere si autonome, care isi cunosc si apara drepturile si isi asuma responsabilitati in societate)

Misiune:

 1. Sa ii invete pe tineri sa se manifeste intr-o societate democratica.
 2. Sa ii ajute pe tineri sa isi asume responsabilitati, militand pentru afirmarea drepturilor lor.
 3. Comportamentul participativ nu este un dat natural: copiii si tinerii trebuie educati.
 4. Avocatul completeaza oferta educativa a scolii, a familiei, prin implicarea tinerilor insisi, ca ofertanti de educatie (o alta perspectiva)

Viziune:

 • Proiect pilot/propune crearea unei institutii
 • Institutie capabila sa asigure cunoasterea, promovarea si respectarea drepturilor copiilor/a tinerilor
 • Institutie care sa mobilizeze intr-un mecanism unitar elevi, cadre didactice, parinti, alti parteneri din comunitate (autoritati locale, mass –media, companii private etc)
 • Institutie care sa stimuleze participarea semnificativa a tinerilor , sa canalizeze energia si creativitatea lor pentru modelarea mediului in care traiesc.

Obiective generale

 • Orientarea transparenta si neechivocva a ethosului scolar pe promovarea interesului superior al copilului,  promovarea principiilor echitatii si ale nediscriminarii in toate actiunile intreprinse in scoala.
 • Recunoasterea importantei de a valorifica in politicile scolare vocea si potentialul celor mai tineri cetateni, si de a promova  in scoli valorile unei democratii autentice.
 • Fundamentarea politicilor si a strategiilor scolare pe drepturile copilului, ale elevilor si crearea contextului in care toti actorii implicati in procesul de educatie – profesori, elevi,  parinti – participa la elaborarea acestora si isi asuma responsabilitatea promovarii lor.
 • Implicarea scolilor, inclusiv a elevilor in elaborarea politicilor publice ale comunitatilor locale si  monitorizarea impactului acestora asupra copiilor.

Perioada
august 2008 – decembrie 2009

Obiectivele specifice pentru anul 2009 au fost:

  1. introducerea proiectului Avocatul Elevului în Strategia pentru Dezvoltarea Educaţiei Non-formale a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
  2. armonizarea reglementărilor referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de educaţie pre-universitară cu dispoziţiile Convenţiei Naţiunilor Unite şi cu obiectivele specifice ale acestui proiect;
  3. identificarea unui sistem de indicatori pentru monitorizarea drepturilor copilului în şcoli;
  4. crearea unei Strategii educaţionale pentru promovarea drepturilor omului şi ale copilului în şcoli.

   În prezent, proiectul este implementat în 300 de şcoli din 25 de judeţe.

    

   Activităţi

   • Şcoala de vară „Avocatul elevului”, Sulina

          Perioada: 28 iulie – 2 august 2009

   avocat Picture 159
        

    

    

    

    

    

    

    

    Obiectivele activităţii:

   • schimbul de experienţă şi bune practici în ceea ce priveşte funcţionarea instituţiei Avocatul Elevului în şcoli;
   • dezvoltarea competenţelor pentru promovarea drepturilor copilului în şcoli prin folosirea a diferite metode (teatru, revistă, radio, afişe etc.);
   • crearea unei reţele între participanţi şi gasirea unui birou de redacţie pentru revista lunară online Avocatul Elevului;
   • elaborarea primei versiuni a principiilor şi conţinutului Strategiei pentru promovarea drepturilor omului în şcoli.

   Rezultate:

   • 71 de participanţi din 9 judeţe şi din Bucureşti;
   • şcoala de vară a fost un exemplu pentru cum elevii şi profesorii pot lucra împreună pentru crearea instrumentelor şi a metodologiei necesare pentru a asigura capacitatea proiectului de a se auto-susţine;
   • schimbul de experienţă a oferit posibilitatea de a găsi diferite metode pentru promovarea proiectului;
   • a fost găsit un birou de redacţie pentru revista online Avocatul Elevului şi au fost realizate primele trei numere;
   • a fost creată o reţea între participanţi şi şcoli cu scopul de a asigura un schimb permanent de experienţe şi bune practici;
   • a fost elaborată o primă versiune a Strategiei pentru promovarea drepturilor omului / copilului în şcoli;
   • a fost realizat un film al şcolii de vară.

      Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea.

   Mărturii ale participanţilor
   Am învăţat două lucruri esenţiale: drepturile noaste se termină atunci când încălcăm  drepturile altora şi comunicarea este baza unei societăţi democratice.”

   În primul rand, este o onoare că am lucrat cu profesionişti. Experienţa şi sfaturile lor ne-au ajutat foarte mult, ne-au încurajat şi ne-au dat un motiv în plus pentru continuarea proiectului Avocatul Elevului. Am învăţat cum să socializăm mai uşor, cum să ne folosim creativitatea în scopuri utile, şi, cel mai important dintre toate, am învăţat că noi suntem începutul unei noi “ere”, una a dreptăţii, în care fiecare copil are şansa să arate de ce e capabil”.

   “Experienţa pe care am caştigat-o ne va ajuta cu siguranţă, în viitor voi încerca mai tare să imi susţin punctul de vedere, voi încerca să folosesc într-un mod cât mai creativ materialele care ne vor fi de folos pentru dezvoltarea proiectului Avocatul Elevului, şi, nu în ultimul rand, voi încerca să fiu mai curajos, pentru că succesul aparţine celor care îndrăznesc”.

   • Întâlnirea grupului de experţi, Sinaia

    Perioada: 1 - 3 noiembrie 2009

   Obiective:

   • Analiza si completarea Strategiei de educaţie pentru drepturile omului/copilului în şcoli;
   • Propuneri pentru un număr aniversar al revistei Avocatul elevului / Stabilirea de responsabilităţi:
   • Elaborarea documentaţiei necesare  pentru introducerea  Şcolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”, în Calendarul activităţilor educative ale MECTS.

   Rezultate:

    1. Concluzia dezbaterilor a fost aceea de a simplifica şi esenţializa textul strategiei, de a introduce în  analiza contextului argumente bazate pe date statistice din analize şi studii realizate pe domeniul de referinţă, elaborarea unui Plan de acţiune cu termene şi responsabilităţi care să traseze măsurile necesare transpunerii Strategiei în practică;
    2. S-a stabilit ca următorul număr al revistei electronice Avocatul elevilor să fie dedicat aniversării a 20 de ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a ONU a Convenţiei cu privire la drepturile copilului;
    3. A fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea  Şcolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”.

    Atelierul de lucru de la Sighişoara

    Perioada: 3 - 5 decembrie 2009

   Obiective:

   • asigurarea schimbului de experienţă şi bune practici referitoare la funcţionarea Avocatului elevului în şcoli, ca urmare a activităţilor desfăşurate la şcoala de vară de la Sulina;
   • implicarea elevilor în elaborarea Strategiei de educaţie pentru drepturile omului/ale copilului în şcoli;
   • stabilirea paşilor următori pentru promovarea proiectului şi asigurarea mecanismelor de autosusţinere.

   Rezultate: Participarea elevilor la elaborarea Strategiei a reprezentat o modalitate concretă de a -i pune în situaţia de participanţi activi la reglementările strategice care fundamentează actul de educaţie în şcoli. Propunerile lor au fost incluse în Strategie.

   avocat sighisoara DSCF3582Mărturii ale participanţilor:
   ca de obicei (la Cluj, Sighişoara, Sulina) am avut foarte multe de învăţat şi de experimentat. Mă bucur că am putut fi şi de data aceasta aici cu „familia” Avocatul elevului; „că aşa cum îmi imaginam, când am plecat de la Ploieşti, mă voi întoarce cu toate lucrurile neînţelese în trecut, clarificate”; „informaţiile primite aici mă vor ajuta enorm în dezvoltarea proiectului”.

   Rezultate
   Elaborarea „Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului/ale copilului în şcoală” a apărut ca o necesitate, având în vedere obiectivul principal  al proiectului „Avocatul elevului” - de instituire a unei reale culturi a drepturilor omului în şcoli, cât şi rezultatele analizelor privind respectarea drepturilor copilului în şcolile cuprinse în proiect.   În perioada de implementare a proiectului, au fost semnalate numeroase situaţii de încălcare a drepturilor omului/ ale copilului în unităţile de învăţământ participante la proiect,  s-a evidenţiat  caracterul formal al aplicării în practică, în unele şcoli, a prevederilor legale referitoare la  drepturile omului/ ale copilului, s-a constatat că, în multe unităţi  din învăţământul preuniversitar,  nu există încă o abordare unitară, complementară a educaţiei formale şi nonformale în domeniul drepturilor omului/ ale copilului.

   În acest context,  ţinând cont şi de conţinutul  documentelor şi  a reglementărilor legale naţionale şi internaţionale referitoare la drepturile omului/ale copilului, de rapoarte şi analize interne şi externe realizate  în acest domeniu, „Strategia naţională de educaţie pentru drepturile omului/ale copilului în şcoală”  se constituie ca un posibil răspuns, un potenţial instrument capabil să asigure un cadru unitar şi comprehensiv pentru instituirea în şcoli a unei autentice culturi a drepturilor omului, să  încurajeze dezvoltarea coerentă şi eficientă a mediului democratic educaţional şi să preîntâmpine abuzurile şi încălcarea drepturilor copilului în spaţiul public şi privat.

   Realizat în etape succesive, pe parcursul a 12 luni, procesul de elaborare a  implicat  cca. 300 de cadre didactice, manageri şi inspectori şcolari, elevi din  40 de unităţi şcolare din 10 judeţe, experţi în problematica drepturilor omului/ ale copilului, reprezentanţi ai MECTS şi ai UNICEF.

   Metodologia elaborării s-a bazat pe o diversitate de metode, astfel:

   • s-a realizat o analiză SWOT  asupra situaţiei existente în învăţământul preuniversitar;
   • au fost valorificate concluziile unor studii relevante pentru domeniul de referinţă;
   • s-a ţinut cont de recomandările formulate în rapoarte şi analize referitoare la drepturile omului/ale copilului şi respectarea lor;
   • au fost luate în considerare experienţa şi opiniile participanţilor (elevi şi cadre didactice) la ateliere şi şcoala de vară de la Sulina (iulie 2009);
   • s-au organizat dezbateri şi  analize asupra structurii şi conţinutului strategiei.

   Un grup de 6 experţi a  asigurat sintetizarea datelor şi a elaborat proiectul Strategiei, care a fost completat şi finalizat în cadrul a  patru întâlniri de lucru. Documentul rezultat ca urmare a acestui proces a fost supus analizei a 12 cadre didactice cu specialitate în domeniul disciplinelor socio –umane, din judeţele Buzău, Cluj,  Hunedoara, Mureş, Suceava, Tulcea şi din municipiul Bucureşti şi a 3 evaluatori independenţi, experţi în domeniul drepturilor omului/ ale copilului, respectiv în elaborarea de strategii.

   Co-finanţator
   Reprezentanţa UNICEF în România

   Parteneri
   Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
   Reprezentanţa UNICEF în România

 
   

 

 
 


Agenda21 © 2014