Proiectul "CARTA CETATENILOR"


Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21” alături de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a lansat în data de 27 ianuarie a.c., orele 11,00, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici proiectul „Carta Cetăţenilor”, proiect finantat de Uniunea Europeană, prin programul PHARE 2006/018-147.01.02/02/DEM 21, Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României.

Scopul proiectului constă în creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local. 1200 de cetăţeni, 30 de voluntari şi 1000 de funcţionari publici din cadrul a 15 instituţii si autorităţi publice locale din judeţele Cluj, Mehedinţi, Tulcea, Vaslui şi din Municipiul Bucureşti vor fi implicaţi în elaborarea Cartei Cetăţenilor şi consolidare a unui Sistem de premiere a bunelor practici în procesul de reformare instituţională şi transparenţă decizională al administraţiei publice româneşti. Demersul se va baza pe şi va adapta modele europene din domeniu. În acest scop, se va asigura transferul de expertiză şi know-how din două state membre ale Uniunii Europene: Anglia şi Olanda. Experienţa va fi diseminată în alte 15 judeţe prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi prin intermediul Asociaţiilor Municipiilor şi a Oraşelor din România.

Proiectul se va realiza pe o perioada de 10 luni, decembrie 2008 – octombrie 2009 şi va promova pentru prima dată în România un sistem naţional de premiere a bunelor practici ale instituţiilor şi autorităţilor publice în domeniul standardelor de calitate a serviciilor publice şi atragerii cetăţenilor în actul de decizie.

Obiective 

 • Creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local;
 • Consolidarea capacităţii autorităţilor şi a instituţiilor publice locale de a produce o reformare instituţională reală, transparentă şi centrată pe nevoile cetăţenilor;
 • Promovarea dreptului fundamental al cetăţenilor de a participa la problemele publice prin instituirea unor canale eficiente de comunicare şi consultare între cetăţeni şi instituţii/autorităţi publice locale.

Activităţi în 2009

 • conferinţa de lansare a proiectului, lansările la nivel local;
 • selecţionarea şi pregătirea grupurilor ţintă: voluntarii şi funcţionarii publici, în vederea elaborării cartelor;
 • raportul Calitatea serviciilor publice în viziunea funcţionarilor publici;
  sesiune de instruire referitoare la pachetul de legi specifice pentru reforma administraţiei, cu accent pe legile transparenţei în actul de administraţie şi statutul funcţionarilor publici, elemente de bază ale comunicării eficiente, metodologia elaborării Cartei Cetăţeanului şi proceduri de monitorizare;
 • elaborarea Cartei Cetăţenilor;
 • emisiunea radiofonică „Dosarele Integrării Europene”;
 • instituirea unui sistem de identificare şi premiere a bunelor practici.

Rezultate

 • Proiectul a indus valoare adăugată prin adaptarea unui model specific de centralizare a ofertei instituţiilor şi autorităţilor publice pe nevoile cetăţenilor şi de monitorizare a gradului de satisfacţie a acestora faţă de calitatea serviciilor oferite prin implementarea Cartei Cetăţenilor. Până în prezent, acest model a fost implementat în câteva ţări ale Uniunii Europene, printre care Olanda şi Marea Britanie, care au o experienţă de peste 10 ani în implementarea cartelor. Reprezentanţi ai celor două ţări au fost invitaţi pentru a oferi expertiză şi exemple de bună practică în implementarea Cartei Cetăţenilor pentru instituţiile publice;
 • Experienţa obţinută prin proiect a fost diseminată la nivel european, prin participarea coordonatorului de proiect la 2 conferinţe internaţionale în UK şi Olanda, evenimente care au reunit reprezentanţi din mai multe ţări membre ale Uniunii Europene sau CoE. În acest context, s-au stabilit noi contacte menite să asigure continuitatea proiectului şi dezvoltarea lui cu noi parteneri.
 • 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punct de vedere al calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi au elaborat primul model de standarde de calitate pentru servicii publice din România;
 • Peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor, prin implicarea lor voluntară, în afara sarcinilor de servici;
  1161 de cetăţeni şi 958 de funcţionari publici au fost incluşi în procesul de evaluare a calităţii serviciilor;
 • 30 de funcţionari publici au participat la cursul de formare şi au fost informaţi în legătură cu metodologia de evaluare şi cu Carta Cetăţenilor şi modul de utilizare a acesteia. Un rol important a avut participarea la curs a doi lectori străini din Olanda şi Marea Britanie, ţări cu experienţă în realizarea Cartei Cetăţenilor;
 • 30 de voluntari, reprezentanţi ai societăţii civile au fost implicaţi în realizarea interviurilor cu cetăţenii. 2/3 dintre voluntari fac parte din sau colaborează cu ONG-uri locale;
 • 10.000 de cetăţeni beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile/autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;
  5 emisiuni referitoare la proiect şi rezultatele acestuia, cuprinse în Dosarele Integrării Europene, realizată de SRR;
 • 30 de funcţionari publici, studenţi la masteratul „Guvernare modernă şi integrare europeană”, la SNSPA, informaţi despre carta, ce sunt aceste documente şi rolul lor în asigurarea performaţei în serviciile publice;
 • 2.000 de pliante şi 1.000 de afişe utilizate în activităţile de informare adresate cetăţenilor;
 • promovarea modelului prin intermediul a 3000 de exemplare a compendiului cu Cartele Cetăţenilor;
 • 500 de rapoarte de auto - evaluare tipărite, prin care s-a diseminat experienţa proiectului. Alte 100 de exemplare în format electronic au fost transmise la solicitarea partenerilor pe proiect sau a altor instituţii interesate;
 • 39 de proiecte din 15 judeţe şi din municipiul Bucureşti selecţionate pentru ediţia a II-a a competiţiei „Inovaţie şi calitate în administraţia publică”, organizată în cadrul proiectului;
 • 300 de DVD -uri conţinând proiectele premiate;
 • 250 de reprezentanţi din administraţia publică din Europa, participanţi la Conferinţa organizată de Institutul European de Administraţie Publică, la Maastrich, în perioada 4 - 6 noiembrie, informaţi despre proiect şi rezultatele acestuia.

Co-finanţator
Uniunea Europeană, Phare 2006 - Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României

Partener
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Partener media
Societatea Română de Radiodifuziune

Impresii ale beneficiarilor:

MONITORI
Ca monitor în cadrul proiectului “Carta Cetăţenilor”, acesta a însemnat muncă, prieteni noi şi acces la diverse informaţii. Aplicând chestionarele m-am aflat în poziţia unei persoane neutre, care ascultând opiniile cetăţenilor şi ale funcţionarilor publici a realizat lipsa de putere pe care o are. Cu toate acestea, există şi speranţa că acest proiect va fi un pas de intermediere şi rezolvare a nemulţumirilor ambelor părţi studiate. Acest lucru cred că este posibil prin lupta fiecărei persoane cu problema ivită, dar mai ales prin lupta, energia persoanelor din cadrul instituţiilor publice şi comunicarea constantă cu cetăţenii” (Oana Stoica, monitor Bucureşti)

Proiectul "Carta Cetăţenilor" a fost o experienţă nouă pentru mine, o oportunitate de a cunoaşte persoane noi şi totodată de a observa anumite comportamente. În perioada de aplicare a chestionarelor, am interacţionat cu mai multe tipuri de persoane, având diferite opinii faţă de calitatea serviciilor oferite de administraţia publică.
În concluzie, proiectul mi-a dat ocazia atât de a mă informa în legătură cu serviciile oferite de administraţia publică, cât şi de a-mi forma o opinie proprie în legătură cu calitatea acestora, pentru care înainte nu aveam suficiente resurse
” (Domsa Andra Cristina, coordonator local Cluj Napoca)

FUNCŢIONARI PUBLICI
Pentru Primăria municipiului Vaslui, Carta Cetăţenilor a însemnat posibilitatea de a sonda opiniile cetăţenilor referitoare la serviciile pe care instituţia noastră le oferă, dar şi oportunitatea de a afla părerile angajaţilor faţă de munca lor. Am identificat, astfel, problemele existente, iar prin lucrul în echipa de proiect, din care au facut parte şi cetăţeni, am putut formula prezenta variantă a Cartei. O numim "prezenta" deoarece Carta este un document perfectibil şi suntem convinşi că, după continuarea colaborării cu cetăţenii municipiului nostru, vom rezolva unele dintre aspectele deficitare la momentul de faţă şi vom trece altele "pe tapet". Ne dorim astfel ca beneficiarii serviciilor pe care le oferim să înţeleagă cât mai corect natura serviciilor oferite şi problemele cu care noi, angajaţii, la rândul nostru, ne confruntăm, atunci cand relationăm cu cetăţenii.
Astfel, ne bucurăm de şansa care ne-a fost oferită şi suntem convinşi că vom avea în viitor o colaborare mai strânsă cu comunitatea şi o relaţie mult mai bună, prin asumarea "obiectivelor" Cartei de ambele părţi
. (Clitemnestra Gianina Tofan – Purtător de cuvânt, Primăria Vaslui)

“În primul rând, elaborarea Cartei ne-a impulsionat să ne punem noi în ordine prevederile din procedurile interne referitoare la relaţia cu cetăţenii. În al doilea rând, a însemnat o provocare viitoare şi pentru noi, pentru că ne asumăm prin Carta nişte obligaţii pe care trebuie să le respectăm.
În al treilea rând, elaborarea Cartei a reprezentat şi o experienţă interesantă, care a contribuit la dezvoltarea personală a noastra, a participanţilor la proiect”.
(Constantin Creţan – Director Direcţia Relaţii cu publicul, PMB).

 

 

 
   

 

 
 


Agenda21 © 2014