CRESTEREA GRADULUI DE IMPLICARE A TINERILOR IN PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI - COMPASITO


compasito 011Descriere
Proiectul a urmărit să implice tinerii în activităţi de educaţie pentru drepturile omului (HRE), prin introducerea noului Manual de Educaţie pentru Drepturile Omului – Compasito - multiplicatorilor, facilitatorilor şi tinerilor din sistemul de educaţie formal şi non-formal.

Perioada
septembrie 2008 – iulie 2009

Obiectivele proiectului

 1. Introducerea Manualului Compasito ca un instrument de lucru în educaţia pentru drepturile omului cu tinerii, adaptându-l la contextul şi realităţile educaţionale formale şi non-formale româneşti;
 2. Dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor participanţilor despre conceptele cheie ale dreputrilor omului, educaţiei pentru drepturile omului şi ale educaţiei pentru drepturile omului cu copii;
 3. Punerea în aplicare împreună cu copiii a activităţilor din Compasito şi dezvoltarea pe baza acestei practici a publicaţiei de tip Companion;
 4. Crearea de oportunităţi pentru participanţi de a dezvolta programe pentru educaţie pentru drepturile omului cu copii;
 5. Utilizarea Manualului Compasito în educaţia formală cu copiii, fie de către învăţători/profesori sau tinerii profesionişti/voluntari sau de asociaţii de tineret care lucrează cu copii în şcoli.

Activităţi

 1. cursuri de formare;
 2. activităţi cu copiii;
 3. sesiuni de evaluare;
 4. adaptarea şi analizarea manualului Compasito şi elaborarea publicaţiei de tip Companion cu participarea activă a copiilor înşişi.

Compasito_en-compasitocover-1Aspectele de inovaţie ale proiectului se referă la participanţi, un grup mixt de învăţători / profesori şi tineri profesionişti şi, de asemenea, la noul manual de educaţie pentru drepturile omului – Compasito. Training-ul pentru educatori şi punerea în aplicare a Manualului Compasito cu copii şi tineri contitutie un alt element de inovaţie şi permite o utlizare pe termen lung a Manualului.

 

 

 

Rezultate

 1. Au fost traduse 18 activităţi din Manualul de Educaţie pentru Drepturile Omului – Compasito, 13 dintre acestea fiind adaptate de către facilitatori în cadrul a 134 de workshop-uri, la care au participat peste 380 de copii din cel 6 unităţi şcolare selectate;
 2. Publicaţia de tip Companion a fost tipărită în 300 de exemplare, ea putând fi descărcată în format electronic de pe site-ul APDD - Agenda 21.

 Proiectul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes pe care Asociaţia Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21 le-a dezvoltat în domeniul educaţiei pentru drepturile omului, adresată copiilor şi tinerilor.
Succesul s-a datorat în primul rând seriozităţii, manierei creative şi capacităţii copiilor de a corela activităţile propuse prin proiect cu viaţa lor de zi cu zi.  Un element important care a favorizat succesul proiectului a decurs din viziunea nouă cu privire la copii, diferită de cea tradiţională, văzuţi ca purtători de drepturi, ca parteneri în dezvoltarea proiectului şi evaluatori ai activităţilor desfăşurate, roluri cărora copiii le-au facut faţă firesc, fără eforturi.
Un rol semnificativ în acest demers l-au avut facilitatorii ( învăţători, cadre didactice şi lideri tineri) care au reuşit să adapteze fiecare activitate la specificul grupului, să transforme concepte dificile şi abstracte în realităţi familiare copiilor, să le dezvolte copiilor prin joc competenţele de comunicare, de susţinere cu argumente a propriilor idei, de identificare a rolului drepturilor despre care învăţau în viaţa lor cotidiană, de dezvoltare a spiritului critic faţă de anumite situaţii cu care se confruntă în familie, şcoală sau comunitate. Prin adaparea activităţilor şi evaluarea acestora, facilitatorii au contribuit într-o măsură importantă la conceperea şi structurarea materialelor care au stat la baza elaborării prezentului ghid.
Proiectul a reuşit să modifice inclusiv percepţia pe care părinţii o au asupra activităţilor non-formale, considerate ca fiind „neimportante” pentru copiii lor. Această concepţie se datorează, pe de o parte, noutăţii învăţării prin experienţă, iar pe de altă parte unui ideal educaţional învechit care consideră elevul model prin prisma performanţelor teoretice obţinute la toate materiile şi în toate domeniile. Or, activităţile propuse prin proiect au adus tocmai acel cadru practic de aplicare a cunoştinţelor, capabil să le ofere copiilor posibilitatea de a-şi testa ideile şi de a-şi spune părerea, de a participa cu adevărat. Un argument în acest sens s-a dovedit a fi comportamentulul copiilor după desfăşurarea activităţilor, când au căutat mai multe informaţii despre temele discutate, au împărtăşit cu ceilalţi ceea ce au aflat şi au avut iniţiative de mini-proiecte pentru soluţionarea anumitor probleme din comunitatea în care trăiesc.
Toate aceste aspecte pledează şi susţin importanţa pe care o are educaţia pentru drepturile omului pentru copii de vârsta mică şi implicit, în acest context, valoarea şi utilitatea manualului Compasito, ca instrument care să stea la baza acestei activităţi. (Nina Cugler, preşedinte executiv, APDD - Agenda21)

Co-finanţator
Consiliul Europei, prin intermediul Fundaţiei Europene pentru Tineret, linia de finanţare D-HRE

Partener
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

 
Mărturii ale participanţilor
compasito curs Picture 218
Mie nu mi-a venit sã cred cã puteam sã alegem dacã vrem sã participãm sau nu şi cã ne puteam exprima opiniile” (participant, clasa a V-a)

Am fost foarte impresionatã de cât de importante şi educative sunt aceste jocuri” (participant, clasa a IV-a)

Au fost elevi care pe parcursul activitãþii îşi exprimau pãrerile exact sub forma conluziilor pe care doream sã le trag în urma activitãţii. Consider cã acest lucru este un mare câştig, iar elevii au fost suficient de implicaţi în activitate. Au sugerat chiar că aceste activitãţi sã se desfãşoare mai des, pentru cã au multe lucruri de învãţat unii despre alţii.” (facilitator)

Toţi oamenii au dreptul la apã ... nu mi-a venit sã cred când am auzit cã existã populaţii care folosesc de 10 ori mai puţinã apã decât noi” (participant)

Probleme cu apa existã doar în deşert unde nu sunt râuri şi nu plouã.”(participant)

Copiii au participat cu drag la activitate, li s-a pãrut captivantã, interesantã şi mai ales importantã pentru comportamentul lor în viitor. Unii dintre ei au susţinut ideea cã acum vor şti cum sã se comporte când vor avea familiile lor, vor şti cã şi femeile şi bãrbaþii sunt egali în drepturi şi nu vor încãlca nicicând dreptul cuiva.”(facilitator)

 

 

 
   

 

 
   


Agenda21 © 2014