CORUPŢIA NE PRIVEŞTE PE TOȚI!


Rezumat
Proiectul propune crearea  unui model de parteneriat public- privat între instituţii/autorităţi publice locale şi societatea civilă cu scopul prevenirii şi combaterii corupţiei, prin instituirea unor mecanisme de monitorizare a modului în care se pune în practică legislaţia specifică şi Strategia Naţională Anticorupţie în 16 instituţii şi autorităţi publice locale din judeţele Cluj, Dolj, Ilfov, Harghita, Neamţ şi din Municipiul Bucureşti. Activităţile principale se referă la formarea a 320 de funcţionari publici, atragerea a 30 de voluntari în demersul propus prin proiect, elaborarea unui studiu de percepţie asupra corupţiei, prin chestionarea a 1200 de cetăţeni, transferul de know –how şi bune practici din Europa, constituirea a 6 grupuri de acţiune locală pentru prevenirea şi combaterea corupţiei.

Coruptia ne priveste pe toti

Perioada de derulare: 20 ianuarie 2010  – 19 noiembrie 2010

Locaţii: Municipiul Bucureşti şi judeţele: Cluj, Dolj, Ilfov, Harghita şi Neamţ

Obiective generale:

 • Creşterea gradului de implicare a organizaţiilor neguvernamentale în prevenirea şi combaterea corupţiei la nivel local, precum şi în promovarea integrităţii şi eticii, transparenţei, responsabilităţii şi bunei guvernări;
 • Crearea  unui model de parteneriat şi colaborare eficientă între instituţiile/autorităţile publice locale şi societatea civilă, în scopul prevenirii şi combaterii  corupţiei;
 • Educarea cetăţenilor pentru a se implica activ în identificarea şi combaterea cazurilor de corupţie.

Obiective specifice

 • Identificarea şi experimentarea unor mecanisme de monitorizare de către societatea civilă a modului în care se pun în practică prevederile Strategiei Naţionale Anticorupţie, în cele 16 instituţii şi autorităţi publice locale incluse în proiect;
 • Pregătirea ca formatori a 32 de funcţionari publici, din departamentele de conducere, în vederea realizării a 16 sesiuni de formare în propriile instituţii, menite să  descurajeze practicile de corupţie şi să asigure instituirea normelor de transparenţă şi conduiă bazată pe principii etice;
 • Transferul de expertiză si know-how în elaborarea  planurilor anticorupţie şi educarea cetăţenilor din Belgia;
 • Încurajarea voluntariatului în lupta împotriva corupţiei, prin implicarea a 30 de reprezentanţi ai societăţii civile în procesul de monitorizare iniţiat prin proiect;
 • Elaborarea prin proiect  a  unui Compendiu de bune practici în combaterea corupţiei la nivel local care să includă planuri model, angajamente anticorupţie ale conducerii şi respectiv analize şi evaluări ale situaţiilor de risc şi vulnerabilitate la corupţie, precum şi standarde şi indicatori de integritate.

Grupuri ţintă

 • 16  instituţii publice din cele 6 locaţii;
 • 1200 de cetăţeni chestionaţi referitor la modul în care percep corupţia, cauzele care o generează şi modalităţile de prevenire şi combatere a acesteia;
 • 30 de voluntari care vor participa la realizarea studiului de percepţie şi la constituirea Grupurilor de acţiune locală pentru prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • 32 de funcţionari publici care vor face parte din task-force în instituţiile lor şi vor beneficia de cursuri de formare ca formatori;
 • 320 de funcţionari publici din cele 16 instituţii implicate în proiect care vor beneficia de cursuri de formare;
 • 240 de participanţi la dezbaterile publice, funcţionari publici, cetăţeni, reprezentanţi ai ONG-urilor, ai mass –media.

Principalele activităţi

 • selecţionarea şi instruirea celor 30 de voluntari;
 • sesiunea de formare a funcţionarilor publici;
 • elaborarea Studiului de percepţie a opiniei cetăţenilor cu privire la corupţie şi propunerile de prevenire şi combatere a acesteia (cauzele care o generează şi propuneri de prevenire şi combatere);
 • sesiunile de formare a funcţionarilor publici la nivel local;
 • constituirea grupurilor de acţiune locală pentru prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • dezbaterile publice „Transparenţă şi integritate în administraţia publică locală”;
 • 5 emisiuni radiofonice transmise la Radio România;
 • elaborarea Compendiului de bune practici în combaterea corupţiei la nivel local;
 • conferinţa de presă finală.

Rezultate generale

 • Proiectul a promovat un parteneriat public - privat, capabil să promoveze modele în domeniul reformei administraţiei publice, cu focalizare pe aspectele ce ţin de lupta împotriva corupţiei, transparenţă, etică, oferirea unor servicii de calitate.
 • Un alt rezultat important se referă la angajarea în procesul de derulare a proiectului a unei mari diversităţi de factori şi resurse umane: cetăţeni, funcţionari publici, reprezentanţi ai societăţii civile, ONG-uri, mass media, instituţii publice, instituţii academice. Selecţia acestora s-a făcut astfel încât obiectivele să fie atinse, iar rezultatele proiectului să aibă un impact şi eficienţă maxime.
 • Proiectul a contribuit la creşterea rolului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei, în consolidarea capacităţii autorităţilor şi a instituţiilor publice locale de a produce o reformă instituţională reală, transparentă şi centrată pe nevoile cetăţenilor.
 • Modelul propus prin proiect s-a realizat cu sprijinul societăţii civile (voluntari, ONG-uri, cetăţeni) ceea ce îi conferă un grad sporit de obiectivitate şi promovare a principiilor democratice, ale egalităţii de şanse şi nondiscriminării.
 • Proiectul a indus valoare adăugată prin instituirea unor mecanisme de monitorizare de către cetăţeni şi structuri ale societăţii civile a măsurilor anticorupţie, elaborarea planurilor de prevenire şi luptă împotriva corupţiei în administraţia publică locală şi participarea la pregătirea personalului din instituţii şi autorităţi publice, în special a persoanelor care ocupă funcţii publice cu risc ridicat şi vulnerabilitate crescută la acte de corupţie.
  Experienţa obţinută prin proiect a fost diseminată la nivel naţional şi european. În acest context s-au stabilit noi contacte menite să asigure continuitatea proiectului şi dezvoltarea lui cu noi parteneri.

Câteva din concluziile studiului Percepţia cetăţenilor asupra corupţiei din instituţiile publice: cauze, practici, prevenire arată că:

 • 36,9% dintre respondenţi au declarat că ştiu cazuri de corupţie, prin experienţa personală sau din presa locală; 86,2% au dat şi exemple (21% se referă la politicieni).
 • 73,54% dintre cetăţeni menţionează mass-media ca sursă credibilă în furnizarea informaţiilor despre corupţie. Doar 14,36% dintre cetăţeni au identificat instituţiile publice ca surse credibile în informarea cu privire la actele de corupţie.
 • 80% dintre cetăţeni asociază guvernul şi instituţiile centrale cu corupţia, în mare şi foarte mare măsură; primăria este asociată cu corupţia de 57,8% dintre cetăţeni; iar Instituţia Prefectului de 56% dintre aceştia.
 • Factorii care favorizează corupţia: legislaţia deficitară este menţionată de 65,1% dintre cetăţeni; salarizarea necorespunzătoare (63,1%); managementul defectuos al instituţiilor (42,2%); lipsa unor mecanisme de evaluare, monitorizare şi control a activităţii (41,9%); lipsa de competenţe (28%); sistemul deficitar de formare continuă (22,2%).

Rezultate cuantificabile:

 • 16 autorităţi şi instituţii publice din judeţele Cluj, Dolj, Ilfov, Harghita, Neamţ şi din Municipiul Bucureşti, promotoare a modelului de parteneriat public - privat de monitorizare a prevenirii si combaterii corupţiei, propus prin proiect;
 • 30 de voluntari, instruiţi pentru a acţiona ca actori ai schimbării în domeniul combaterii corupţiei;
 • 33 de funcţionari publici formaţi ca formatori;
 • 2381 de exemplare tipărite ale pliantului Corupţia ne priveşte pe toţi!, utilizate în activităţile de informare şi diseminare;
 • 1000 de exemplare tipărite ale afişului Corupţia ne priveşte pe toţi!, utilizate în activităţile de informare şi diseminare;
 • 2 conferinţe de presă; 70 de apariţii media;
 • 1200 de cetăţeni intervievaţi, în cele 6 locaţii ale proiectului;
 • 537 funcţionari publici instruiţi în cadrul celor 16 sesiuni locale de formare;
 • 500 de exemplare tipărite şi distribuite ale studiului Percepţia cetăţenilor asupra corupţiei din instituţiile publice: cauze, practici, prevenire;
 • regulamentul Grupurilor de Acţiune Locală;
 • 6 Grupuri de Acţiune Locală în Bucureşti, judeţul Ilfov, judeţul Cluj, judeţul Dolj, judeţul Neamţ şi judeţul Harghita;
 • 6 dezbateri publice locale;
 • 246 participanţi la dezbaterile publice;
 • 6000 de ascultători ai celor 5 emisiuni radio dedicate proiectului, realizate în cadrul emisiunii „Dosarele Integrării Europene”, Radio România Cultural;
 • 500 de exemplare tipărite şi distribuite ale Compendiului de bune practici Prevenirea corupţiei prin inovaţie şi calitate în sectorul public;
 • 160 de participanţi la conferinţa finală a proiectului;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel naţional şi european (31 de judeţe şi 4 ţări: Belgia, Olanda, Republica Moldova şi Ucraina).

Co-finanţator
Uniunea Europeană, prin intermediul programului Facilitatea de tranziţie 2007 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei

Partener
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Parteneri locali:
Consiliile judeţene Cluj, Dolj, Harghita, Ilfov şi Neamţ
Primăriile: Băile Tuşnad, Buftea, Cluj - Napoca, Craiova, Dej, Otopeni, Piatra Neamţ, Poiana Mare, Roman şi Vlăhiţa
Primăria sectorului 6 din Bucureşti

Asociaţi
Societatea Română de Radio
Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca

Impresii ale beneficiarilor
Consiliul Judeţean este şi va fi mereu deschis la aceste acţiuni care au un scop absolut pozitiv, acela de a-i conştientiza mereu pe cei care sunt plătiţi din banul public de faptul că sunt în slujba cetăţeanului.” Vasile Pruteanu, preşedintele CJ Neamţ
Consider că în procesul de eficientizare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei un rol important îl vor avea Grupurile de Acţiune Locală. În judeţul Ilfov grupul este format din 15 membri, numiţi deopotrivă din rândul autorităţilor publice locale, cât şi din societatea civilă, cu prioritate reprezentanţi ai unor ONG-uri locale, ai mass media, ai mediului de afaceri.” Daniela Grecu, Consilier, Compartiment de integrare europeană şi reformă, CJ Ilfov

 
   

 

 
   


Agenda21 © 2014