Anul 2009 - cifre si realizari 


Discursul Excelentei Sale Domnul Ambasador Jonathan Scheele


  • Ţin să felicit Asociaţia de asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă Agenda 21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru proiectul pe care 1-au derulat şi care a avut ca obiectiv creşterea calităţii funcţiei publice la nivel local în vederea satisfacerii nevoilor şi a cerinţelor cetăţenilor şi ale comunităţii
  • Proiectul dumneavoastră este un succes în primul rând pentru că răspunde nevoilor de schimbări democratice din România din sistemul administraţiei publice şi în al doilea rând prin numărul impresionant de beneficiari direcţi şi indirecţi
  • Vă felicit şi pentru exemplul de bun parteneriat între o structură a societăţii civile şi o structură centrală a administraţiei publice, fapt care dovedeşte că astfel de cooperări sunt benefice şi contribuie substanţial la menţinerea unui echilibru între exercitarea unei funcţii publice şi utilizarea mecanismelor de monitorizare de către ONG-uri pentru o mai bună transparenţă, punând astfel bazele unui proces esenţial democratic
  • Cele două legi monitorizate, Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea privind codul de conduîtă a funcţionarilor publici, sunt extrem de importante pentru societatea civilă în ansamblu pentru că ele reprezintă cadrul legal care dezvoltă implicările unei democraţii participative şi reglementează exercitarea funcţiei publice şi se doreşte să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie
  • Ţin să remarc de asemenea faptul că aţi inclus în proiectul dumneavoastră dezbaterile publice pe un post naţional de televiziune, fapt care a dat o mai multă vizibilitate acţiunii dumneavoastră şi publicul a putut fi pus la curent cu existenţa Legii codului de conduită
  • Cum sugerează şi titlul conferinţei dumneavoastră, în afara de realizările practice cu care vă puteţi mândri (Corpu1 de observatori publici, Formarea de formatori, Manualul de proceduri de implementare a codului de conduîtă - un instrument eficient pentru funcţionari, sau Ziua Porţilor Deschise - care a dus la o mai bună comunicare între funcţionari şi cetăţeni etc), aţi adus în discuţie şi aţi reuşit să realizaţi o schimbare de mentalitate, o abordare de care ar trebui ţinut cont în fiecare încercare de schimbare profundă atât la nivelul societăţii cât şi mai ales în structurile administrative de stat
  • In final ţin să vă felicît încă odată pentru iniţiativă şi pentru implicarea în proiecte care aduc o schimbare la nivelul transparenţei instituţionale şi să vă urez succes în proiectele viitoare.

 
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006