EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE


Proiect susţinut în cadrul programului Comisiei Europene „YOUTH”, în parteneriat cu organizaţiile ARCI Nuova Associazione – Comitato Provinciale di Chieti şi ARCIRAGAZZI – Circolo Vega din Genova Italia.

Cei doi voluntari participanţi la proiect, Mara Georgescu şi respectiv, Traian David,  au participat, pe durata unui an de zile, la activităţile specifice celor două organizaţii italiene, fiind purtătorii valorilor promovate de asociaţia APDD – Agenda 21. Între obiectivele urmărite au figurat, inclusiv, stabilirea de noi contacte şi  parteneriate la nivel european, pe proiecte de interes comun.

Activitatea desfăşurată de Traian David în cadrul asociaţiei "Circolo Vega" a fost destinată cu precădere copiilor cu vârstă cuprinsă între 6 şi 10 ani, proveniţi din familii sărace cărora li se oferea în cadrul asociaţiei programe educative de petrecere a timpului liber.
Activitatea Marei Georgescu  a fost axată în principal pe informarea tinerilor  pe subiecte referitoare la programe europene, dar şi pe derularea în şcoli sau cluburi ale tinerilor a unor activităţi de educaţie interculturală sau referitoare la drepturile omului. Mara a avut  un rol important în elaborarea unor proiecte menite să includă asociaţia în schimburi de tineret la nivel european, În acest context, 8 tineri din România au participat, în luna septembrie 2005, la un seminar dedicat dezvoltării durabile prin utilizarea eficientă a resurselor de apă.
De asemenea, a sprijinit organizarea evaluării intermediare a proiectului de către preşedintele executiv al asociaţiei şi stabilirea unor noi contacte menite să asigure cooperarea în proiecte europene a Agendei 21.
Analizate din punct de vedere al asociaţiei, dezvoltarea de activităţi de voluntariat care să ofere tinerilor deschidere către valorile europene constituie una din modalităţile prin care să se internalizeze şi să se statornicească aceste valori pentru ansamblul tinerilor implicaţi în proiectele asociaţiei.

“Proiectul de voluntariat european SVEGLIA include activităţi precum un centru de informare pentru tineri unde aceştia pot afla mai multe despre oportunităţile oferite tinerilor de către Uniunea Europeană, activiăţti nonformale cu copii şi tineri pentru a-i conştientiza asupra cetăţeniei europene şi asupra interculturalităţii, organizarea de proiecte pentru tineri şi activităţi culturale. Proiectul se desăşsoară într-un centru cultural. Voluntarii sunt liberi să propună ei înşişi activitati, care includ un aspect informativ si cultural. (Mara Georgescu, voluntar).”

 
   

 

 
   


Agenda21 © 2014