INVATA SA FII SANATOS!


Proiect – campanie de educaţie pentru sănătate, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul 5 al capitalei, cu fonduri oferite de Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională

Proiectul este o încercare de a oferi copiilor şi părinţilor din comunităţile dezavantajate, în special de etnie rroma, într-o formă specifică şi adaptată nivelului de pregătire şi gradului de înţelegere,  informaţii relevante, în legătură cu pericolul pe care îl prezintă pentru sănătate neglijarea afecţiunilor oftalmologice şi ale cavităţii bucale.

Scopul proiectului:
Educaţie pentru sănătate, cu accent pe afecţiuni oftalmologice şi ale cavităţii bucale pentru copii din familii dezavantajate, în special copii rromi din zona Zăbrăuţi, sectorul 5, Bucureşti

Obiectivele proiectului:           

 • Educarea copiilor din grupul ţintă pentru înţelegerea importanţei atitudinii şi a comportamentului preventiv în vederea menţinerii stării de sănătate;
 • Creşterea responsabilităţii părinţilor pentru dezvoltarea armonioasă a copilului şi prevenirea apariţiei situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului;
 • Dezvoltarea voluntariatului, implicarea tinerilor în problematica socială  a comunităţii în care trăiesC

Beneficiari

 • 5000 de copii din şcolile sectorului 5 şi 500 de adulţi din zona Zăbrăuţi a capitalei.
 • 20 tineri voluntari, sudenţi la medicină şi stomatologie şi medici rezidenţi
 • 50 de părinţI

Materiale elaborate pentru campanie şi activităţi educative

 • 1000 de postere – câte 500 pentru fiecare domeniu vizat prin proiect
 • 5.000 de fluturaşi cu desene cu informaţii medicale prezentate într-o formă agreabilă pentru copii
 • 500 broşuri pentru părinţi

 Activităţi

 • Sesiuni de training

Au fost destinate voluntarilor şi specialiştilor implicaţi în proiect: doctori, asistenţi medicali şi cadre didactice şi s-au realizat în cadrul unor module distincte, în perioada octombrie -noiembrie 2004.

 • Activităţi educative

Se realizează cu sprijinul voluntarilor, în cadrul orelor de dirigenţie, fiind axate pe aspecte care vizează bolile cavităţii bucale şi ale ochilor şi modul în care acestea pot fi prevenite. În funcţie de vârsta elevilor şi problemele cu care se confruntă, tinerii sunt pregătiţi pentru a aborda  o tematică mai largă cu subiecte legate de pericolul consumului de droguri, tutun , băuturi alcoolice sau despre boli cu transmisie sexuală. Peste 50 de clase de nivel primar şi gimnazial din 5 şcoli din sectorul 5 au fost cuprinse în proiect.

Rezultate obţinute

  • Includerea în proiect a 4770 de elevi din cadrul a 5 şcoli din sectorul 5 al capitalei
  • Atragerea în activităţi de voluntariat în sprijinul comunităţii a tinerilor doctori; crearea unei legături între aceştia şi potenţialii lor parteneri
  • Identificarea unor probleme cu care se confruntă asistenţa medicală din şcoli şi  sesizarea organelor competente pentru găsirea de soluţii
  • Crearea unui parteneriat şcoală, comunitate, instituţii ale statului, voluntari cu scopul de a îmbunătăţi starea de sănătate a copiilor şi a crea un comportament preventiv sănătos
  • Asigurarea caracterului sustenabil al proiectului, prin includerea în seminarul de pregătire destinat specialiştilor a cadrelor didactice (cîte 2 reprezentanţi din fiecare şcoală)
  • Realizarea unui concept de campanie de prevenire cu implicarea beneficiarilor înşişi, ceea ce atrage un grad mai ridicat de responsabilitate a acestora faţă de starea lor de sănătate

“Proiectul “Învaţă să fii sănătos” are un impact real în comunitatea şcolară deoarece abordează punctual probleme ale sănătăţii copiilor. Ne-a pus şi pe noi, educatori, părinţi, copii în situaţia să reflecxtăm mai mult asupra problemelor de educaţie pentru o viaţă sănătoasă şi să gândim programe axate pe această problematică şi în anii următori. Copiii au fost încântaţi să poată dialoga cu medici dispuşi să răspundă diverselor probleme de viaţă cu carese confruntă. În planul educaţiei civice li s-a oferit încă un exemplu al importanţei acţiunii şi răspunderii civice, ca răspuns la nevoi identificate în comunitate.” Veronica Cornea, Director Scoala generala 114, Membru al Consiliului Director.

 

 
   

 

 
   


Agenda21 © 2014