SCOALA PENTRU TOTI


ŞCOLA PENTRU TOŢI - Accesul la educaţie a grupurilor dezavantajate cu focalizare pe rromi, proiect derulat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti –în parteneriat cu Primăria Sectorului 5, finanţat din fonduri PHARE;

APDD – Agenda 21  a participat în cadrul proiectului ca partener al Şcolii generale 114, pentru îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

Obiectivul 1, Asigurarea accesului la educaţie pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară din comunităţi defavorizate, în mod special din familii de rromi

Punctul (e): Consilierea şi sprijinirea copiilor şi a familiilor în dificultate,

  • prin selecţionarea şi pregătirea a 20 de studenţi de la Facultatea “Titu Maiorescu”, secţia de psihologie, care să realizeze activităţi de consiliere pentru 20 de beneficiari- copii ai proiectului, în cadrul unei relaţii de 1-1, de tip “frate/soră mai mare”.
 
   

 

 
   


Agenda21 © 2014