TRANSPARENTA SI ETICA IN ADMINISTRATIA PUBLICA


Transparenţă şi etică în administraţia publică” este un proiect susţinut din fonduri ale Uniunii Europene, prin programul PHARE 2003 – Consolidarea societăţii civile în România.

Descrierea proiectului:
Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea calităţii funcţiei publice la nivel local în vederea satisfacerii nevoilor şi cerinţelor cetăţenilor şi ale comunităţii. Întrucât funcţia publică se exercită în contextul relaţiei dintre funcţionarul public şi cetăţean, grupurile ţintă ale proiectului sunt formate din 436 de funcţionari publici, apr. 3000 de cetăţeni din Bucureşti şi judeţele Bacău, Prahova, Timiş şi 30 de voluntari, reprezentanţi ai societăţii civile. Se estimează că, prin cele 15 emisiuni – reportaj produse şi transmise la TVR, cca. 10.000 de persoane (publicul larg) vor fi implicate în proiect. Alte activităţi constau în constituirea Grupului de monitori ai funcţiei publice, organizarea Zilei porţilor deschise, elaborarea unor studii şi rapoarte, formarea de formatori şi elaborarea unui manual cu proceduri de implementare a Codului de conduită a funcţionarilor publici.Caracterul novator al proiectului „Transparenţă şi etică în administraţia publică” rezidă din implicarea ca agent al schimbărilor din sistemul administraţiei publice româneşti a cetăţenilor înşişi, ca beneficiari finali ai serviciilor publice. Metodologia propusă în acest scop de organizaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21”  - coordonatorul proiectului, constă în constituirea unui corp de monitori, reprezentanţi ai societăţii civile care, pe bază de voluntariat, să asigure monitorizarea implementării Legii transparenţei în actul de decizie şi a Legii Codului de conduită a funcţionarului public  în cele patru locaţii ale proiectului.

Parteneriatul dezvoltat prin proiect cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Societatea Română de Televiziune asigură o adresabilitate largă şi cuprinzătoare a acestuia, exercitarea demersului educativ fiind asigurată deopotrivă pentru funcţionarii publici şi cetăţeni.

Perioada: octombrie 2005 – octombrie 2006

Rezultate
În perioada ianuarie – octombrie 2006, cei 30 de voluntari, membri ai grupului de monitori, au desfăşurat activitatea de monitorizare a instituţiilor publice, respectiv a opiniilor cetăţenilor. Rezultatele acestei activităţi au fost centralizate, iar concluziile au fost cuprinse în două rapoarte de monitorizare, publicate în lunile aprilie, respectiv iulie.
În intervalul martie - mai a avut loc activitatea de formare  a celor 36 de formatori (consilieri etici).
Au fost realizate, de asemenea, activităţi de suport şi monitorizare la nivel local.
Au fost tipărite materialele de publicitate ale proiectului (pliantul şi afişul) şi a fost elaborat Manualul de implementare a Codului de Conduită, conţinând principalele proceduri pentru aplicarea legi.
16 dezbateri publice televizate au fost emise în perioada mai – octombrie 2006 de postul naţional de televiziune, în cadrul emisiunii Orizont 2007.
Ziua Porţilor Deschise a fost organizată în fiecare din cele 4 locaţii, astfel: la Prefectura Bucureşti, Primăria Bacău, DGASPC Prahova şi Comuna Giroc, judeţul Timiş. În data de 25 octombrie s-a realizat seminarul „O nouă mentalitate în exercitarea funcţiei publice”, precum şi Conferinţa de presă finală. 

Rezultatele proiectului sintetizate în cifre:

 1. 36 funcţionari publici selecţionaţi şi pregătiţi (trei module) pentru a deveni consilieri etici
 2. 5000 de funcţionari publici beneficiari ai produselor proiectului – în format tipărit şi electronic
 3. 989 de cetăţeni cu care au dialogat monitorii şi care au primit pliantul proiectului
 4. 2000 de cetăţeni au fost implicaţi în Zilele Porţilor Deschise şi au primit materiale referitoare la proiect
 5. 30 de voluntari – selecţionaţi şi pregătiţi pentru a-şi exercita responsabilităţile lor civice şi sociale
 6. sondajul de opinie a fost realizat de IRSOP multiplicat în 60 de exemplare şi oferit participanţilor la conferinţa de presă din 14 decembrie, consilierilor etici şi monitorilor
 7. pliantul ce sintetizează conţinutul celor 2 legi tipărit în 5000 de exemplare şi oferit cetăţenilor, precum şi instituţiilor publice monitorizate
 8. 2000 de postere concepute şi tipărite
 9. 4000 de exemplare ale Manualului de implementare a Codului de Conduită distribuite unor instituţii publice, centrale şi locale, precum şi unor persoane fizice
 10. 2 rapoarte de monitorizare multiplicate în 300, respectiv 400 de exemplare
 11. 10 000 de persoane care au vizionat cele 16 emisiuni în format reportaj
 12. 76 de participanţi la seminarul „O nouă mentalitate în exercitarea funcţiei publice”

De asemenea, activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au sprijinit iniţiativa de modificare a Legii Codului de Conduită a funcţionarilor publici,  inclusiv introducerea unui articol.20.- (1) care stipulează că: „În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de conduită, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice vor desemna un funcţionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.”

Opinii ale participanţilor la proiect:

„Experienţa obţinută în cadrul proiectului este deja valorificată prin simplul fapt că acest proiect mi-a oferit oportunitatea observării mediului administraţiei publice şi mai ales a observării dacă există sau nu o compatibilitate între mine ca viitor absolvent al unei facultăţi de ştiinţe politice şi postul de funcţionar public în contextul actual. În ce mă priveşte, nu există o astfel de compatibilitate, cel puţin nu acum. Sunt însă încrezătoare că dacă avem grijă la acest început al reformei în administraţia publică lucrurile se pot îndrepta într-o direcţie mai bună. Totul este să deschidem bine ochii şi să luăm atitudine.”
Sorina Slusarec, studentă, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea de Vest, monitor Timiş

„Acest proiect a însemnat pentru mine în primul rând “o provocare”. Nu am mai lucrat în alt proiect ca voluntar şi abia acum am conştientizat că voluntariatul presupune şi multe responsabilităţi.
Contactul cu funcţionarii publici uneori destul de reticenţi la cerinţele chestionarelor şi contactul cu cetăţeni cu diferite niveluri de pregătire profesională mi-au îmbogăţit experienţa mea în domeniul comunicării cu oamenii. Mi-am îmbogăţit informaţiile legate de cele 2 legi pe care le-am monitorizat, mi-au lărgit orizontul în ceea ce priveşte activitatea din administraţia publică locală, am înţeles mai bine de ce funcţionarii publici sunt uneori nervoşi când trebuie să rezolve o anumită problemă: legile sunt uneori prea complicat de aplicat, regulamentele anexe la legi sunt stufoase, unii funcţionari nu au întotdeauna pregătirea necesară, cetăţenii pornesc deja de la prejudecata că dacă trebuie să rezolvi o problemă eşti nevoit să abordezi calea ocolitoare.
Întâlnirea de la Buşteni a fost un moment deosebit, am învăţat foarte multe şi despre proiect, despre activitatea monitorilor, metode noi de lucru în echipă, jocuri de rol, oameni deosebit de bine pregătiţi şi cu o bună experienţă în domeniul lucrului pe bază de proiecte.”
Constanţa Vică, profesor, director al Palatului Copiilor Ploieşti, monitor Prahova


 
   

 

 
   


Agenda21 © 2014