UN GEN DIFERIT, O ȘANSĂ EGALĂ



Natura proiectului

Curs de formare pe teme de egalitate de gen și educație pentru drepturile omului, utilizând manualele Gander Matters și Compass, urmat de ateliere de lucru.

Locul de desfășurare
București, Romania

Durata
Octombrie 2010 – Iulie 2011

Rezumat
Proiectul include un curs de formare pentru tineri voluntari care provin din cartiere dezavantajate din București și/sau care lucrează cu grupuri cu risc ridicat de discriminare de gen și violență domestică. Cursul va fi urmat de workshop-uri și de elaborarea unui toolkit care va cuprinde studii de caz și o metodologie pentru prevenirea și managementul situațiilor de inegalitate de gen. Scopul proiectului este de a reduce gradul de discriminare de gen și de a promova egalitatea de gen prin implicare activă a tinerilor din cartiere dezavantajate în activități de educație pentru drepturile omului, utilizând ca instrumente de lucru manualele Gender Matters și Compass. 

Obiective:
1. Promovarea educației non-formale și a educație pentru drepturile omului ca instrumente de facilitare a incluziunii sociale
2. Dezvoltarea unei înțelegeri comune a conceptelor cheie ale drepturilor omului în general și a celor de discriminare de gen în special
3. Introducerea manualelor Compass și Gender Matters ca instrumente de lucru pe probleme de gen
4. Realizarea, împreună cu tinerii cu risc de excludere socială, a unor activități de educație pentru drepturile omului din manualele Compass și Gender Matters pe teme de stereotipuri de gen și rolurile de gen tradiționale
5. Sprijinirea tinerilor pentru a participa la crearea de oportunități egale și la combaterea discriminării prin colaborarea cu autoritățile publice.

Grupul țintă:
20 de multiplicatori - tineri voluntari sau tineri care lucreză în ONG-uri, care provin din cartiere dezavantajate din București;  200 de participanți – tineri din grupuri cu risc ridicat de excludere social și discriminare de gen, în special fete; 3 primării de sector din București care acoperă un număr mare de comunități dezavantajate. Grupurile de tineri vor fi selectate cu ajutorul celor trei primării de sector implicate în proiect prin intermediul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Proiectul va implica în calitate de trainer și consultant un participant la Cursul de Formare Formatori pe Educație pentru Drepturile Omului – 2010. Proiectul este o acțiune de follow-up a acestei experiențe.

Proiectul  va contribui la pregătirea unui grup de multiplicatori pentru a putea dezvolta activități pe teme de gen și discriminare de gen, folosind educația pentru drepturile omului și o abordarea bazată pe drepturile omului în general.  Proiectul urmărește realizarea de activități de educație pentru drepturile omului în context non-formal, astfel principalele activități includ un curs de formare de 5 zile, urmat de 4 workshop-uri în cadrul cărora participanții la curs vor acționa ca multiplicatori și vor facilita activități pe teme de gen din Compass și Gender Matters pentru tinerii participanți. Se vor analiza și studii de caz, pentru încurajarea tinerilor să identifice soluții și să formuleze recomandări care vor fi incluse în toolkit. Proiectul va folosi o abordare orientată spre participant, cu metode de lucru interactive, peer-education și un mix de tehnici de învățare pentru promovarea valorilor drepturilor omului, plecând de la experiența anterioară a participanților în lucrul cu problem de gen și discriminare. Principalele material educaționale sunt: Compass și Gender Matters.

Aspectele inovative se referă la utilizarea unui manual dedicate violenței de gen în parteneriat cu autoritățile publice, aceasta fiind prima inițiativă de acest gen din România. Alte aspecte de inovație se referă la sprijinirea tinerilor în rolul lor de principali actori în lupta împotriva discriminării de gen pentru a le da acestora șansa de a identifica soluții și de a contribui la crearea de oportunități egale.

Rezultate
Principalul rezultat al proiectul este formarea unui grup de 20 de tineri multiplicatori și facilitatori care provin din cartiere dezavantajate și/sau care lucrează cu grupuri predispuse la descriminarea de gen și la violență domestică. Prin realizarea a 4 workshop-uri la care vor participa aprox. 200 de tineri cu risc de excludere socială, proiectul va contribui la conștientizarea tinerilor cu privire la inegalitățile de gen și la discriminarea de gen și îi va implica pe aceștia ca principali actori în identificarea de soluții. Toolkit-ul va fi publicat în 300 de exemplare și va fi diseminat către toate cele 6 primării de sector din București. De asemenea, proiectul va crea un model pentru folosirea activităților de educație pentru drepturile omului, în vederea promovării egalității de gen, folosind Compass și Gender Matters. Printre aspectele metodologice cheie mentionăm: lucrul în echipă, participarea activă, resurse teoretice și practice, simulări, studii de caz și exerciții care se referă la mediile în care participanții își desfășoară de obicei munca.

Activități de follow-up
Competențele dezvoltate în cadrul proiectului și cunoștințele cu privire la conceptele cheie ale educației pentru drepturile omului și problematica de gen, dobândite de către beneficiari în cadrul cursului de formare și a celor 4 workshop-uri, reprezintă achiziții educaționale pe termen lung care îi vor ajuta să identifice și să vină în întâmpinarea nevoilor de formare a tinerilor expuși discriminării de gen. O altă activitate de follow-up în cadrul proiectului se referă la elaborarea unui toolkit care va include studii de caz și o metodologie pentru prevenirea și managementul situațiilor de inegalitate de gen. Toolkit-ul va fi diseminat către toate cele 6 primării de sector din București pentru a putea fi utilizat de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și pentru a crește numărul oportunităților de includere social a tinerilor dezavantajați în general și a fetelor în special. Raportul proiectului va fi editat atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi diseminat online cu ajutorul DGASPCT și va fi disponibil pentru toate comunitățile dezavantajate din cele 6 sectoare ale Bucureștiului. 

Participanții
Curs de formare – numărul total: 20 participanți, vârsta: 100% cu vârste cuprinse între 18 și 30 ani, care lucrează cu grupuri din cartiere dezavantajate.
Toți participanții vor fi rezidenți în România. Participanții la cursul de formare sunt tineri care lucrează în ONG-uri sau tineri voluntari care provind din zone dezavantajate ale Bucureștiului și se confruntă ei înșiși cu riscul de excludere social și discriminare de gen. Participanții la curs vor acționa ca diseminatori ai instrumentelor de educație pentru drepturile omului în comunitățile lor. Ei vor fi responsabili pentru realizarea de activități pe teme de gen din Compass și Gender Matters împreună cu tinerii în cadrul celor 4 workshop-uri cu 200 de participanți, în cadrul cărora vor lucra în grupuri de 10. Numărul total al beneficiarilor direcți este estimat la 220 de tineri.

 
   

 

 
   


Agenda21 © 2014